سمگا چند می‌ارزد؟ وضعیت عملکرد و موج شماری امواج سهم

سمگا چند می‌ارزد؟ وضعیت عملکرد و موج شماری امواج سهم

سمگا با ارزش بازار 52100 میلیارد ریال و قیمت تابلوی معاملات 2600 ریال درصنعت هتل و رستوران و گردشگری فعال است....

اقتصاد آنلاین – مینا یوسفی؛ گــروه ســرمایه گذاری میــراث فرهنگــی و گردشــگری ایران-ســمگا نخســتین هلدینــگ بورســی تخصصــی گردشــگری و هتلــداری ایــران می باشــد کــه بــا نمــاد« ســمگا» در فرابــورس شــناخته می شــود و با هدف توسعه صنعت گردشگری کشور و سرمایه‌گذاری در این بخش از طریق مشارکت‌های عمومی در سال 1388 تاسیس شد. این شرکت اولین شرکت بخش خصوصی پذیرفته‌شده در سازمان جهانی گردشگریUNWTO  است.

معرفی و موضع فعالیت شرکت:

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران طبق طبقه‌بندی سازمان بورس در حوزه گردشگری فعالیت می‌کند. این شرکت بازوی اجرایی گروه مالی و گردشگری در حوزه گردشگری و هتل‌داری است. این شرکت در بیست و ششمین دوره معرفی شرکت های برتر ایران، توانست اولین شرکت با بیشترین میزان رشد فروش و بیشترین صعود و همچنین به عنوان 10 شرکت پیشرو و عنوان “هفتادمین شرکت برتر ایران” را در بین شرکت‌های برتر را کسب نماید.

گفتنی است از آنجا که شرکت های برتر فهرست IMI-100 که هر ساله توسط مرکز رتبه بندی شرکت های برتر سازمان مدیریت صنعتی ایران  انتخاب می شوند ، کسب عنوان “هفتادمین شرکت برتر ایران” و “رتبه اول از نظر شاخص رشد فروش و رتبه اول از نظر بیشترین صعود” توسط شرکت «گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران – سمگا» دستاوردی مهم و موفقیتی بزرگ محسوب می شود.

وضعیت عملکرد سهم:

سمگا در اخرین گزارش که مربوط به اسفند ماه است حدود 300 میلیون تومان سودآوری داشته است. ارزش پرتفوی بورسی شرکت در بهمن ماه 5259 میلیارد ریال بوده و اسفندماه به 5461 میلیارد تومان  رسیده  که 202 میلیارد تومان افزایش داشته است.

این هلدینگ گردشگری تا اسفند نیز 41000 میلیون تومان  سود مجمع محقق کرده است. 

زیرمجموعه های  اصلی سمگا شامل:

بانک گردشگری

شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان ( سهامی عام )

شرکت فراگستر فدک اســـپادان

شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات

موسسه مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

شـرکت زیـر سـاخت و توسـعه سـرمایه گذاری مهـر و مـاه

زیرمجموعه های فرعی شرکت:

شرکت لیزینگ گردشگری

شرکت سرمایه گذاری لقمان

شرکت ساختمانی تندیس تجارت باختر

شرکت توسعه مجتمعهای خدماتی و رفاهی پارس زیگورات

شرکت بهره برداری و تامین هتل‌ های رکسان

شرکت های زیرمجموعه سمگا گزارش های خوبی روانه کدال میکنند برای مثال در گزارش های کدال شاهد هستیم که احیا استیل فولاد بافت از زیرمجموعه های گنگین در 12ماهه به سود 29380 میلیارد ریالی رسیده است یا مجتمع فولاد صنعت بناب از زیرمجموعه های گنگین در 12ماهه به سود 8335 میلیارد ریالی رسیده که سال قبل زیان ده بود. حال آنکه سمگا سهامدار 37 درصدی گنگین است و از این بابت سود میبرد.

سمگا با مارکت 52100 میلیارد ریالی، حدود 10 درصد از بانک گردشگری را دارد که به تازگی ملک شهرک غرب و ملک وزرا را 12 هزار میلیارد تومان فروخت و 7500 میلیارد تومان سود شناسایی کرده و کل ارزش روز وگردش 8.2 همت هست و سود این معامله 7.5 همت صحبت هایی از شناسایی سود حدود 500 تومانی به صورت غیر عملیاتی وگردش می باشد.

تحلیل نموداری سمگا و روند پیش رو از دید شمارش امواج:

سمگا یک مثلث بلند مدت را تکمیل میکند که از محدوده 800 تا 200 در این الگوی چندین ساله ریزش داشتیم. حال در اخرین لگ هستیم و انتظار داریم طی دو الی سه هفته آتی این موج تمام شود و وارد روند صعودی قوی شویم.

 لگ E از مثلث را ترکیبی دانتسیم که در بخش  اول دیا شکل گرفته و حال در بخش دومیم که می تواند به صورت یک مثلث  احتمالی حوالی 250-260 تمام شود.

هدف های مهم قیمتی موج پساالگویی 360-330 و سپس 425-465 تومان می باشد.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد