درآمدهای مالیاتی در بودجه 1403 دو برابر درآمد نفت

درآمدهای مالیاتی در بودجه 1403 دو برابر درآمد نفت

دولت در لایحه بودجه 1403 مجموع درآمد مالیاتی را 1,122 میلیارد تومان پیش بینی کرده است که بر این اساس این درآمد دو برابر درآمد نفت است.

به گزارش خبرنگار مهر دولت در لایحه بودجه 1403 مجموع درآمد مالیاتی را 1,122 میلیارد تومان پیش بینی کرده است که بر این اساس این درآمد دو برابر درآمد نفت است.

دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده است روزانه یک میلیون 350 هزار بشکه با قیمت 65 یورو به فروش رساند که بر این اساس درآمد نفت در لایحه بودجه 1403 حدود 614 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

نکته مهم دیگر اینکه درآمد مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده 49.8 درصد رشد دارد.

همچنین منابع عمومی دولت در لایحه بودجه 1403 بیش از 2,429 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه امسال 16.7 درصد افزایش دارد.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا به عبارتی درآمد نفتی در بودجه سال آینده 614 هزار میلیارد تومان هست که در مقایسه با بودجه 1402 بیش از 16 درصد کاهش دارد.

در بودجه 1403 بیش از 60 هزار میلیارد تومان برای واگذاری شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شد.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد