معاون ريیس‌جمهور نظام‌نامه «چرخه مدیریت بهره‌وری» را ابلاغ کرد

معاون ريیس‌جمهور نظام‌نامه «چرخه مدیریت بهره‌وری» را ابلاغ کرد

معاون ريیس‌جمهور و ريیس سازمان اداری و استخدامی کشور، نظام‌نامه چرخه مدیریت بهره‌وری را به تمام دستگاه‌های اجرایی و...

به گزارش خبرگزاری برنا، نظام‌نامه مدیریت چرخه بهره‌وری با اخذ نظرات تمام دستگاه‌های اجرایی، استان‌ها، مشاوران سازمان و صاحب‌ صلاحیت آسیب‌شناسی شد، در نتیجه ویرایش این نظام‌نامه با تمرکز بر بهبود برنامه‌ها و اهداف دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها در حوزه بهره‌وری تدوین شد.

بر اساس این نظام‌نامه، تمام دستگاه‌های اجرایی شامل دستگاه‌های اجرایی اصلی ملی، دستگاه تابعه، شرکت‌های دولتی و استان‌ها مکلف هستند، برنامه‌های ارتقای بهره‌وری خود را مطابق با نظام‌نامه مذکور تهیه و بعد از تایید در کمیته بهره‌وری‌شان برای بررسی و تصویب تا پایان مهرماه 1402 به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارسال کنند. البته تا قبل از تصویب برنامه‌های جدید ارتقای بهره‌وری، برنامه‌های مصوب گذشته معتبر بوده و دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها مکلف به ارايه گزارش پیشرفت برنامه‌های مذکور در شش ماهه ابتدایی سال 1402 حداکثر تا پایان شهریور به سازمان ملی بهره‌وری ایران هستند.

در همین حال، تمام دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها مکلف هستند، گزارش پیشرفت سه ماهه سوم و سالانه برنامه‌های ارتقای بهره‌وری خود را در سال 1402 مطابق با نظام‌نامه جدید، تا پایان آذر و اسفند ماه سال جاری به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارايه دهند.

شایان ذکر است، سازمان ملی بهره‌وری ایران این آمادگی را دارد که خدمات توانمندسازی در راستای آموزش نظام‌نامه جدید را حسب درخواست دستگاه‌های اجرایی ارايه دهد.

سند نظام‌نامه چرخه مدیریت بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها از اینجا در دسترس است.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد