آمار دام سبک کشور 2 درصد کاهش یافت

آمار دام سبک کشور 2 درصد کاهش یافت

تعداد دام سبک موجود در دامداری‌های کشور در زمستان سال 1401 نسبت به زمستان سال 1400 نزدیک به 2 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک در فصل زمستان 1401 نشان می‌دهد که در اسفند ماه سال‌جاری تعداد 72.4 میلیون راس دام سبک شامل 54.4 میلیون راس «گوسفند و بره» و 18 میلیون راس «بز و بزغاله» در دامداری‌های کشور موجود بود که در مقایسه با زمان مشابه سال 1400، تعداد دام سبک 2 درصد، تعداد گوسفند و بره 2.1 و تعداد بز و بزغاله 1.5 درصد کاهش یافته است.

تعداد دام سبک متولد شده در این واحدها در فصل زمستان سال گذشته شامل 13.2 میلیون راس «بره» و 3.5 میلیون راس «بزغاله» برآورد شد که نسبت به فصل مشابه سال 1400 به‌ترتیب 3.5 و 3.1 درصد کاهش یافته است.

در فصل زمستان 1401 بیش از 3.4 میلیون راس «گوسفند و بره» و نزدیک به 1.2 میلیون راس «بز و بزغاله» پروار شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل مجموعا 4 درصد افزایش داشته است.

مقایسه یافته‌های مربوط به دام‌های پروار شده بیانگر کاهش 19.2 درصدی تعداد گوسفند و بره پروار شده و همچنین کاهش 23.7 درصدی بز و بزغاله پروار شده در فصل زمستان 1401 نسبت به پاییز همان‌سال است؛ با این‌حال با توجه به افزایش زایش فصلی دام‌های مولد ماده در فصل زمستان، بررسی ترکیب گله، مقایسه اطلاعات در سری زمانی و مدت زمان پروار این نوع دام‌ها انتظار می‌رود پرواربندی و عرضه دام‌های سبک کشتاری در فصل‌های بهار و تابستان با افزایش مواجه شده و از پاییز به تدریج کاهش یابد.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد