تولید محصولات باغی 12 میلیون تن برآورد شد

تولید محصولات باغی 12 میلیون تن برآورد شد

مرکز آمار ایران اعلام کرد: براساس نتایج حاصل از طرح آمارگیری باغداری 1401، مقدار تولید محصولات دايمی 12 میلیون تن برآورد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران،‌ نتایج حاصل از طرح آمارگیری باغداری نشان می‌دهد، 64 درصد از کل تولید محصولات باغی در سال‌ 1401 مربوط به محصولات سیب، پرتقال و نارنگی، انگور و خرما بوده است.

طرح آمارگیری باغداری در سال 1401 اجرا شد. بر اساس نتایج حاصل از طرح یاد شده، مقدار تولید محصولات دايمی در سال 1401 حدود 12 میلیون تن برآورد شده است.

مساحت باغ‌ها و قلمستان های کشور در سال 1401، حدود 1,9میلیون هکتار برآورد شده که 69 درصد باغ ساده (تک محصولی) و 31 درصد باغ مخلوط (چند محصولی) بوده است.

مقایسه نتایج حاصل از این طرح با دوره قبل نشان می‌دهد که مقدار تولید محصولات دايمی حدود 8 درصد کاهش یافته است. 64 درصد از کل تولید محصولات باغی در سال‌ 1401 مربوط به محصولات سیب، پرتقال و نارنگی، انگورو خرما بوده است.

مقدار تولید پرتقال و نارنگی در سال 1401، در حدود 3 میلیون تن برآورد شده که 9 درصد افزایش نسبت به سال 1398 یافته است.

مقدار تولید سیب در سال 1401، حدود 2 میلیون تن برآورد شد که نسبت به سال 1398 در حدود 11 درصد کاهش داشته است.

برآورد مقدار تولید انگور در سال 1401، حدود 1,4 میلیون تن بوده که 27 درصد کاهش نسبت به سال 1398 داشته است.

مقدار تولید خرما در سال 1401، در حدود 1 میلیون تن برآورد شده که 21 درصد کاهش نسبت به سال 1398 را نشان می‌دهد.

نتایج حاصل از این آمارگیری نشان می‌دهد که 67 درصد باغ‌ها و قلمستان‌های کشور در 10 استان کشور (کرمان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، مازندران، اصفهان، یزد، سیستان و بلوچستان و زنجان) واقع شده است.

پایان پیام/

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد