آیا قدرت خرید کارگران افزایش می‌یابد؟

آیا قدرت خرید کارگران افزایش می‌یابد؟

اعضای شورای عالی کار در حوزه معیشت، پیشنهاداتی داشتند که اگر پذیرفته شود شاید حدود 20 تا 30 درصد قدرت خرید کارگران افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته شورای عالی کار تشکیل جلسه داد. این جلسه با دستور «رسیدگی به مسيله مسکن کارگری» بود. با وجود وعده‌هایی مبنی بر رسیدگی به مساله حقوق و دستمزد کارگران، به نوعی از دستور کار جلسه حذف و به خود بنگاه‌ها و کارفرماها واگذار شده است.

سمیه گلپور، ريیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره جلسه روز گذشته شورا به مهر گفت: بنا بر پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه مسکن کارگران قرار است کارگروهی تشکل و مسايل مربوط به آن پیگیری شود.

با توجه به اینکه حدود 50 درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها می‌شود، در این بخش باید چاره اندیشی عاجل صورت گیرد. بنا بر تاکید عضو شورای عالی کار، کارگران با طرح‌های دولتی صاحب خانه نمی‌شوند بنابراین باید با ارايه زمین رایگان و هزینه‌های ساخت کم مورد حمایت قرار گیرند.

در ادامه جلسه هم با وجود اینکه محور جلسه دستمزد کارگران نبوده اعضای شورای عالی کار در حوزه معیشت پیشنهاداتی داشتند که اگر پذیرفته شود شاید حدود 20 تا 30 درصد قدرت خرید کارگران افزایش یابد.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد