دریافت مالیات از دانه درشت ها / دولت با شاخ های...

دریافت مالیات از دانه درشت ها / دولت با شاخ های...

در سال 1399 و 1400 اینفلوينسرهایی که بیش از 500 هزار نفر دنبال کننده داشتند، شناسایی شدند که 551 مورد بودند در نهایت...

با توجه به گزارش روزنامه آفتاب یزد با عنوان "فیلتر می‌کنند و مالیات هم می‌خواهند!" و روزنامه آرمان ملی با عنوان "مالیات از ممنوعه‌ها"، وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داده است که در همه نظام‌های اقتصادی جهان، هر گونه فعالیت اقتصادی مشمول مالیات است. بنابراین، هر فرد حقیقی یا حقوقی که به هر نحوی فعالیت اقتصادی دارد، باید مالیات مربوط به آن فعالیت را به تناسب درآمد خود پرداخت کند.

سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم بر اساس، وظیفه تعریف شده خود اقدام به ساماندهی سیستم مالیات ستانی از جمله شناسایی مودیان فراری و نیز حرکت به سمت هوشمند کردن نظام مالیاتی کشور در راستای برقراری عدالت اجتماعی و مالیاتی کرد؛ از این جهت هر فرد دارای درآمد تا سقف مقرر در قانون از مالیات معاف و بقیه درآمد بر اساس ماده 101 قانون مالیات که همه مشاغل را در برمی‌گیرد، باید مالیات پرداخت کند.

اینفلوينسرها از جمله بخشی از فعالان اقتصادی بودند که در بستر فضای مجازی فعالیت اقتصادی داشتند اما مالیاتی پرداخت نمی‌کردند. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی بر اساس ماده 131 شناسایی می‌شود اما اگر کسانی معافیت شغلی اما در عین حال درآمد تبلیغاتی دارند، باید ضمن ارايه اظهارنامه باید مالیات پرداخت کنند و در صورت استنکاف فراری محسوب و در صورت کتمان درآمد هم مشمول جریمه کتمان می‌شوند.

در سال 1399 و 1400 اینفلوينسرهایی که بیش از 500 هزار نفر دنبال کننده داشتند، شناسایی شدند که 551 مورد بودند در نهایت برای 123 اینفلوينسر برگه تشخیص مالیات صادر شد.

مجموع تراکنش این اینفلوينسر 2.3 هزار میلیارد تومان بود که برای سال 1399، 64 برگه تشخیص به ارزش 2 هزار میلیارد تومان صادر شد که در نهایت 7 میلیارد و 600 میلیون تومان مالیات اخذ شد.

نمایندگان مجلس بندی را در قانون بودجه سال 99 تصویب کردند که بر اساس آن، درآمدهای کاربران دارای بیش از 500 هزار دنبال‌کننده در رسانه‌های کاربرمحور (مانند اینستاگرام و تلگرام) از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. همچنین طبق بند ذ قانون بودجه سال 1400 در خصوص مالیات فعالیت‌های اینستاگرامی آمده است که درآمدهای کاربران دارای 500 هزار دنبال‌کننده در رسانه‌های کاربرمحور از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

وظیفه دولت برای دریافت مالیات

وظیفه دولت درباره دریافت مالیات، جمع‌آوری درآمدهای مالی از شهروندان و نهادهای مختلف است. مالیات‌ها از طریق سیستم مالیاتی تعیین شده توسط دولت جمع‌آوری می‌شوند و به منظور تامین منابع مالی برای تامین هزینه‌های عمومی و اجرای سیاست‌های دولتی استفاده می‌شوند.

دولت معمولا بر اساس قوانین مالیاتی که در کشوری تعیین می‌شود، درآمدهای مختلف را مالیات گیری می‌کند. این درآمدها می‌توانند شامل درآمد شخصی، سود شرکت‌ها، مالکیت مسکن، معاملات مالی، مالکیت زمین و مستغلات، میراث و سایر منابع مالی باشند. نرخ مالیات و روش جمع‌آوری آن‌ها ممکن است در هر کشور و برای هر نوع درآمدی متفاوت باشد.

همچنین، دولت ممکن است برای جمع‌آوری مالیات از روش‌های مختلفی استفاده کند. مثلا، ممکن است از سیستم مالیاتی مستقیم استفاده کند که درآمدها به طور مستقیم از شهروندان و نهادها گرفته می‌شود، یا از سیستم مالیاتی غیرمستقیم که به معنای اعمال مالیات بر مصرف کالاها و خدمات استفاده شود.

دولت با استفاده از درآمدهای جمع‌آوری شده از مالیات، می‌تواند هزینه‌های مختلفی را پوشش دهد، از جمله ساخت و توسعه زیرساخت‌ها، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، امنیت و دفاع، سیستم حمل و نقل عمومی، ارايه خدمات اجتماعی و سایر نیازهای عمومی جامعه.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد