بیش از 5 برابر سال 1400 نقدینگی وارد بازار سرمایه شد

بیش از 5 برابر سال 1400 نقدینگی وارد بازار سرمایه شد

در سال 1401 بیش از 5 برابر سال 1400 نقدینگی وارد بازار سرمایه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرمهدی صبایی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس گفت: در سال 1401 مجموعا بالغ بر 81 هزار میلیارد تومان تزریق نقدینگی از طریق حساب کارگزاری‌ها به بازار سرمایه بوده که بخش قابل توجهی از آن در ماه‌های آذر و اسفند 1401 صورت پذیرفته است. این رقم برای سالهای 1400 و 1399 به ترتیب مبالغ 15 و 63 هزار میلیارد تومان بوده است.

در سال 1401 بالغ بر 39 هزار میلیارد تومان خالص سهام انتقال یافته از حقیقی‌ها به حقوقی‌ها بوده است، اما به اشتباه در بین برخی فعالین بازار و برخی رسانه‌ها، از واژه «خروج پول» برای تبیین این وضعیت استفاده می‌شود. به عبارتی آنچه که اتفاق می‌افتد، خالص انتقال سهام از حقیقی به حقوقی و بالعکس هست، که در اشتباهی رایج، به آن عنوان خروج / ورود پول به بازار اطلاق می‌شود.

local_offerبرچسب‌ها:

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد