ارزش سهام عدالت در بازار امروز | جیب سهام عدالتی ها پرپول می شود

ارزش سهام عدالت در بازار امروز | جیب سهام عدالتی ها پرپول می شود

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 1 خرداد 1402 به13 میلیون و235 هزار و 785 تومان رسید.
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 1 خرداد 1402 به13 میلیون و235 هزار و 785 تومان رسید.

امروز دوشنبه (1 خرداد 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 12 میلیون 199هزار و280 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با15837 واحد افزایش در ارتفاع 2.318.542 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 776.920 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس11230 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8548 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای وبملت،تاپیکو،اخابر،وپاسار،وتجارت،ومعادن،خودرو صورت گرفت و شاخص های وسپهر،خاور،شگویا،بپاس،آریا،انتخاب و کگهر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1343

1168

شگویا 1985 49

شاوان 3020 5

دانا 401 45

بنیرو  557 3

رمپنا 1477 143

اخابر 1322 244

کگل 698 107

حکشتی‌ 1758 80

فولاد 641 2520

فولاژ 1939 48

فخوز 438 116

ساراب 3239 9

ورنا 858 3

حپترو 5446 1

کچاد 733 237

وپست 996 16

مارون 19185 49

شپنا  960 416

شتران 596 2600

شبندر 1395 930

بسویچ 819 9

وبملت 509 305

وبصادر 298 1427

خاور 572 420

وتجارت  283 1822

فایرا 916 32

شراز 1845 4

جم 6141 42

فملی 779 1840

سدشت 4835 8

بفجر 2525 38

وتوصا 1314 12

 شبریز 1962 41

خساپا 340 36

لکما 155 22

بترانس 318 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (1 خرداد 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 13 میلیون و235 هزار و785 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1343 2292

شگویا 1985 47

شاوان 3020 4

دانا 401 16

بنیرو  557 3

رمپنا 1477 137

اخابر 1322 239

کگل 698 104

حکشتی‌ 1758 78

فولاد 641 2520

فولاژ 1939 73

فخوز 438 296

ساراب 3239 3

ورنا 858 3

حپترو 5446 1

کچاد 733 181

وپست 996 16

مارون 19185 47

شپنا  960 1008

شتران 596 2090

شبندر 1395 912

بسویچ 819 9

وبملت 509 299

وبصادر 298 1400

خودرو 374 47

وتجارت  283 1788

 فایرا 916 31

شراز 1845 4

جم 6141 41

فملی 779 1473

سدشت 4835 8

بفجر

2525

38

وتوصا 1314 12

شبریز 1962 15

خساپا 340 39

لکما 155 22

بترانس 318 3

 

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد