رکوردشکنی فروش افق و غگل | غزر در دی ماه چه کرد؟

رکوردشکنی فروش افق و غگل | غزر در دی ماه چه کرد؟

در این مطلب قصد داریم تا گزارش فروش ماهانه گروه غذایی که شامل 8 نماد می‌باشد را مورد بررسی قرار دهیم. فروش دو نماد افق و غگل توانستند از ابتدای سال گذشته تاکنون رکورد فروش را بشکنند و دو نماد گروه عملکرد بسیار ضعیفی در فروش داشتند.

به گزارش نبض بورس، در این مطلب قصد داریم تا گزارش فروش ماهانه گروه غذایی که شامل 8 نماد می‌باشد را مورد بررسی قرار دهیم.عملکرد نماد‌های این گروه چگونه بود؟

بیشترین و کمترین میزان فروش در دی ماه؟

نماد افق با فروش 6592.7 میلیارد تومان بیشترین میزان و غاذر با میزان فروش 12.9 میلیارد تومان کمترین میزان فروش را در دی ماه به خود اختصاص دادند.

بیشترین و کمترین رشد فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته

افق در دی ماه رشد فروش 111 درصدی را در مقایسه با دی ماه سال گذشته تجربه کرد و بنابراین بیشترین رشد فروش به این نماد تعلق گرفت. در این گروه، غشهداب با افت 40 درصد بدترین عملکرد را بدین لحاظ به خود اختصاص داد.

بیشترین رشد و افت در مقایسه با میانگین 12 ماهه

غگل با رشد 48 درصدی فروش در مقایسه با میانگین 12 ماهه بهترین نماد بدین لحاظ لقب گرفت. همچنین فروش غچین در دی ماه در مقایسه با میانگین فروش 12 ماهه، افت 52 درصدی را تجربه کرد و بنابراین بدترین عملکرد را بدین لحاظ داشت.

فروش زمستان نسبت به زمستان

در دی ماه، افق توانست 57 درصد از کل فروش زمستان سال گذشته را پوشش دهد و بهترین عملکرد را بدین لحاظ داشت و غشهداب با پوشش 23 درصد کل فروش زمستان سال گذشته بدترین عملکرد را داشت.

چند نکته دیگر:
  • بدترین عملکرد فروش در این گروه متعلق به غشهداب و غدام بود.
  • بهترین عملکرد فروش در این گروه متعلق به افق بود.
  • فروش دو نماد غشهداب و غدام در مقایسه با دی ماه سال قبل افت فروش داشتند.
  • فروش چهار نماد غزر، غشهداب، غچین و غدام در مقایسه با میانگین فروش 12 ماهه افت داشتند.
  • غگل و افق رکورد فروش از ابتدای سال گذشته تا دی ماه را شکستند.
  • مداران، سیستم و توسن در مقایسه با آذر ماه افت فروش داشتند.
  • مداران برای سومین ماه پیاپی افت فروش را تجربه کرد.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد