ساعت کاری میادین تره بار در شب یلدا/ شهروندان تا...

ساعت کاری میادین تره بار در شب یلدا/ شهروندان تا...

روابط عمومی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار، از افزایش فعالیت ساعت کاری میادین شهرداری در شب یلدا خبر داد.

گفته می شود که به دلیل استقبال شهروندان از میادین میوه و تره بار در روزهای قبل از شب یلدا، ساعت کاری میدان های میوه و تره بار شهرداری تهران افزایش پیدا کرده است. بر این اساس ساعت اتمام کار همه میادین و بازارهای میوه و تره بار در روزهای چهارشنبه 29 آذر و پنجشنبه 30 آذر از 19:30 به 20:30 افزایش یافته است.»

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، از روز جمعه فعالیت میادین و بازارها طبق روال گذشته روزهای تعطیل 8تا 13 و روزهای عادی 8تا 13 و 14:30 تا 19:30 است.

شهروندان می توانند در روزهای چهارشنبه و 5شنبه، تا ساعت 20:30 به میادین تره بار مراجعه کنند.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد