تهدید تعلیق بر سر این ده نماد | سهامداران این ده نماد به گوش!

تهدید تعلیق بر سر این ده نماد | سهامداران این ده نماد به گوش!

گزارش‌های بورس و فرابورس بیانگر آن است که 8 نماد بورسی و 2 نماد فرابورسی در خطر تعلیق قرار دارند. بد نیست سهامداران این 10 نماد را بشناسند.

به گزارش نبض بورس، گزارش‌های بورس و فرابورس بیانگر آن است که 8 نماد بورسی و 2 نماد فرابورسی در خطر تعلیق قرار دارند. بد نیست سهامداران این 10 نماد را بشناسند.

هشت نماد بورسی کدامند؟ | دلایل مشمول فرآیند تعلیق شدن چیست؟

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سرمایه گذاری تامین اجتماعی با نماد شستا بنا به دلایل زیر از تاریخ 22 مهرماه مشمول فرآیند تعلیق شده است:

1. عدم ارايه گزارش تفسیری مدیریت 12 ماهه حسابرسی شده
2. عدم ارايه گزارش هیيت‌مدیره به مجمع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن
3. عدم ارايه صورت‌های مالی 12 ماهه حسابرسی شدە شرکت اصلی و تلفیقی گروه

کشت و صنعت چین چین

کشت و صنعت چین چین با نماد غچین یکی از هشت نمادی است که از تاریخ 22 مهرماه سال جاری مشمول فرآیند تعلیق شده است. دلایل این موضوع به شرح زیر گزارش شده است:

1. عدم ارايه صورت‌های مالی 12 ماهه حسابرسی شده
2. عدم ارايه گزارش هیيت‌مدیره به مجمع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن
3. عدم ارايه گزارش تفسیری مدیریت 12 ماهه حسابرسی شده

صنایع آذرآب

صنایع آذرآب با نماد فاذر یکی دیگر از نماد‌های مشمول فرآیند تعلیق است. تاریخ تغییر وضعیت 16 مرداد ماه سال جاری می‌باشد و دلیل مشمول فرآیند تعلیق شدن نیز زیان ده شدن عملکرد شرکت طی دو سال مالی متوالی اعلام شده است.

ایران خودرو

ایران خودرو با نماد خودرو یکی از غول‌های خودروسازی ایران است که از تاریخ 31 تیرماه مشمول فرآیند تعلیق شده است. دلیل این موضوع نیز مشمول ماده 141 قانون تجارت شدن به مدت سه سال است.

سایپا

دیگر غول خودروسازی ایران خساپا نیز از تاریخ 28 تیرماه سال جاری مشمول فرآیند تعلیق شده است و دلیل آن نیز مشمول ماده 141 قانون تجارت شدن به مدت سه سال است.

سپنتا

سپنتا با نماد فپنتا نیز از 15 مهرماه به دلیل عدم ارايه گزارش تفسیری مدیریت میاندوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده و عدم ارايه صورت‌های مالی تلفیقی میاندوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده در فهرست مشمولین تعلیق قرار دارد.

فرآوری معدنی اپال کانی پارس

فرآوری معدنی اپال کانی پارس با نماد اپال نیز از 15 مهرماه به دلیل عدم ارايه گزارش تفسیری مدیریت میاندوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده و عدم ارايه صورت‌های مالی تلفیقی میاندوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده در فهرست مشمولین تعلیق قرار دارد.

معدنی دماوند

معدنی دماوند با نماد کدما نیز از 15 مهرماه به دلیل عدم ارايه گزارش تفسیری مدیریت میاندوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده و عدم ارايه صورت‌های مالی تلفیقی میاندوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده در فهرست مشمولین تعلیق قرار دارد.

دو نماد فرابورسی کدامند؟ | دلایل مشمول فرآیند تعلیق شدن چیست؟

بانک دی

دی از 1 مرداد ماه سال جاری به دو دلیل زیر مشمول فرآیند تعلیق شده است:

1. مشمول ماده 141 قانون تجارت به مدت 4 سال مالی متناوب طی 5 سال گذشته

2. عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان

موسسه اعتباری ملل

وملل از تاریخ 1 مردادماه سال جاری مشمول فرآیند تعلیق شده است و دلیل این موضوع عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان عنوان گردیده است.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد