حقوقی های "پرداخت" بخوانند

حقوقی های "پرداخت" بخوانند

شرکت به پرداخت ملت از زمان پرداخت سود به سهامداران داد.

به گزارش بورس نیوز، شرکت به پرداخت ملت از زمان پرداخت سود به سهامداران داد.

بر اساس این گزارش، سود کلیه سهامداران حقیقی در تاریخ 1402/02/02 پرداخت شد.

همچنین، سود سهامداران حقوقی نیز از تاریخ 1402/06/20 قابل پرداخت است.

گفتنی است، سود صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌ها نیز در تاریخ 1402/03/03 پرداخت شده است.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد