افزایش سرمایه جذاب و سنگین چند نماد | افزایش سرمایه 4519 درصدی یک نماد

افزایش سرمایه جذاب و سنگین چند نماد | افزایش سرمایه 4519 درصدی یک نماد

افزایش سرمایه چند نماد معاملاتی بر روی سایت کدال منتشر گردید، در این میان نیز خبری در مورد افزایش سرمایه 4519 درصدی یک نماد به چشم میخورد. میزان این افزایش سرمایه‌ها و جزییات آن را در مطلب زیر بخوانید.

به گزارش نبض بورس، امروز و روز گذشته شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزيیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است

پیشنهاد هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه وکمپنا

گزارش توجیهی هیيت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا از مبلغ 3,600,000,000,000 ریال به مبلغ 5,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ 1402/08/29 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 1680 درصدی کقزوی

گزارش توجیهی هیيت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت شیشه قزوین از مبلغ 1,428,000,000,000 ریال به مبلغ 25,400,000,000,000 ریال از محل سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی و استفاده از مزایای معافیت مالیاتی که در تاریخ 1402/08/29 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 100 درصدی غشوکو

گزارش توجیهی هیيت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت شوکو پارس از مبلغ 400,000,000,000 ریال به مبلغ 800,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ 1402/08/29 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 40 درصدی سپ

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1402/07/18 هیيت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش از مبلغ 11,440,000,000,000 ریال به مبلغ 16,000,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و خرید کارتخوان و تجهیزات ارايه گردید.

پیشنهاد هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 22 درصدی غپینو

گزارش توجیهی هیيت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت صنعتی پارس مینو از مبلغ 9,000,000,000,000 ریال به مبلغ 11,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و کاهش ریسک مالی صورت وضعیت مالی و بهبود نسبت مالکانه که در تاریخ 1402/08/29 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 279 درصدی میهن

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1402/08/15 هیيت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت بیمه میهن از مبلغ 1,500,000,000,000 ریال به مبلغ 5,686,597,000,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی برای نگهداری بیشتر سرمایه بیمه نامه ها، فراهم ساختن زمینه اخذ مجوز قبولی اتکایی و افزایش توان رقابتی شرکت ارايه گردید.

پیشنهاد هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 56 درصدی وصنعت

گزارش توجیهی هیيت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت از مبلغ 18,000,000,000,000 ریال به مبلغ 28,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، جبران سرمایه گذاری‌های انجام شده، حفظ و افزایش عملیات جاری و جلوگیری از خروج وجوه نقد که در تاریخ 1402/08/29 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه فملی

گزارش توجیهی هیيت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت ملی صنایع مس ایران از مبلغ 600,000,000,000,000 ریال به مبلغ 780,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح‌های توسعه در دست اجرا که در تاریخ 1402/08/28 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اعلامیه پذیره نویسی عمومی بکام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1402/04/14 با توجه به افزایش سرمایه شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی از مبلغ 10,040,103 میلیون ریال به‌مبلغ 13,678,827 میلیون ریال، تعداد 3,214,566,949 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 424,157,051 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1402/08/29 لغایت تاریخ 1402/09/13 تعیین شده است.

نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده ولقمان

پیرو افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری لقمانشرکت سرمایه گذاری لقمان از مبلغ 1,357,650,000,000 ریال به مبلغ 5,430,600,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارايه می‌گردد.

صدور مجوز افزایش سرمایه 100 درصدی باران

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بیمه زندگی باران (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 1,200,000,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 1,200,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 1,200,000,000,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه: 900,000,000,000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران، 300,000,000,000 ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و رعایت الزامات قانونی و مقرراتی، افزایش منابع سرمایه گذاری و حفظ سطح توانگری

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام کساپا

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/06/19 با توجه به افزایش سرمایه شرکت سایپا شیشه از مبلغ 628,104 میلیون ریال به‌مبلغ 2,628,104 میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 2,000,000 میلیون ریال)، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1402/09/06 لغایت تاریخ 1402/10/05 تعیین شده ست.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 660 درصدی حپارسا

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1402/05/07 هیيت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان از مبلغ 250,000,000,000 ریال به مبلغ 1,900,000,000,000 ریال از محل سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی وجلوگیری از خروج وجه نقد به منظور حفظ وتقویت سرمایه در گردش شرکت ارايه گردید.

اعلامیه پذیره نویسی عمومی فکمند

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1402/03/31 با توجه به افزایش سرمایه شرکت گسترش قطعه سازی کمند از مبلغ 76,600 میلیون ریال به‌مبلغ 383,000 میلیون ریال، تعداد 277,442,595 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 28,957,405 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1402/08/30 لغایت تاریخ 1402/09/14 تعیین شده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 35 درصدی ولساپا

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1402/07/17 هیيت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت لیزینگ رایان سایپا از مبلغ 14,540,000,000,000 ریال به مبلغ 19,629,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور بهبود نسبت‌های مالی، اعتباری و اصلاح ساختار مالی جلوگیری از خروج نقدینگی از طریق تامین منابع مالی ناشی از افزایش سرمایه افزایش میزان حجم تسهیلات اعطایی از این طریق به مشتریان ارايه گردید.

پیشنهاد هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 52 درصدی سرچشمه

گزارش توجیهی هیيت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه از مبلغ 7,650,000,000,000 ریال به مبلغ 11,650,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی -کاهش ریسک و تقویت پرتفوی بورسی -جلوگیری از خروج وجه نقد و حفظ تداوم سودآوری که در تاریخ 1402/08/28 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده.

پیشنهاد هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 300 درصدی سصف‌ها

گزارش توجیهی هیيت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت سیمان اصفهان از مبلغ 500,000,000,000 ریال به مبلغ 2,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های آتی شرکت و بهره مندی از معافیت مالیاتی مقرر در بند (ه) تبصره 2 قانون بودجه سال 1402 کل کشور که در تاریخ 1402/08/28 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 58 درصدی وسینا

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1402/06/11 هیيت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت بانک سینا از مبلغ 25,383,850,188,000 ریال به مبلغ 40,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته، سایر اندوخته‌ها به منظور بهبود میزان سودآوری سهامداران و فراهم نمودن زمینه گسترش فعالیت‌های بانکی، نسبت کفایت سرمایه و ... ارايه گردید.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 28 درصدی وسبحان

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1402/08/07 هیيت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری سبحان از مبلغ 7,800,000,000,000 ریال به مبلغ 10,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و حفظ پرتفوی شرکت ارايه گردید.

صدور مجوز افزایش سرمایه 44 درصدی خکار

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران) (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 3,459,919,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 1,540,081,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 1,540,081,000,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه: 1,540,081,000,000 ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی

صدور مجوز افزایش سرمایه 4519 درصدی شمواد

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 143,488,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 6,483,784,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 6,483,784,000,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه: 6,483,784,000,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب 1398/02/15 مجلس شورای اسلامی)

صدور مجوز افزایش سرمایه 33 درصدی خودکفا

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت اقتصادی و خودکفايی آزادگان (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 7,500,000,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 2,500,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 2,500,000,000,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه: 2,500,000,000,000 ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی

صدور مجوز افزایش سرمایه 50 درصدی فنوال

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد الومینیوم (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 3,391,735,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 1,695,868,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 1,695,868,000,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه: 1,695,868,000,000 ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: تکمیل طرح‎ توسعه و خرید ماشین آلات

آگهی ثبت افزایش سرمایه فروس

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/08/08 افزایش سرمایە شرکت فروسیلیس ایران از مبلغ 4,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 8,000,000 میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ 4000000 میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در تاریخ 1402/08/22 در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

اعلامیه پذیره نویسی عمومی فصبا

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1402/07/05 با توجه به افزایش سرمایه شرکت صبا فولاد خلیج فارس شرکت صبا فولاد خلیج فارس از مبلغ 5,500,000 میلیون ریال به‌مبلغ 50,000,000 میلیون ریال، برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 9,196,114,900 سهم به بهای هر سهم 4839 ریال برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1402/08/29 لغایت تاریخ 1402/09/13 تعیین شده است.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد