آغاز تولید انبوه اتوبوس برقی در "خاور"

آغاز تولید انبوه اتوبوس برقی در "خاور"

شرکت ایران خودرو دیزل از آغاز تولید انبوه اتوبوس برقی ساخت داخل در شرکت خبر داد.

به گزارش بورس نیوز، شرکت ایران خودرو دیزل از آغاز تولید انبوه اتوبوس برقی ساخت داخل در شرکت خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، پیرو اخذ نخستین نشان استاندارد اتوبوس برقی ساخت داخل توسط شرکت ایران خودرودیزل، تولید انبوه آن در سال 1402 در شرکت ایران خودرودیزل آغاز و در مرحله نخست، تعداد 50 دستگاه از این محصول تولید خواهد شد.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد