افزایش حقوق بازنشستگان از آبان ماه تصویب شد | حقوق بازنشستگان 20 درصد افزایش یافت

افزایش حقوق بازنشستگان از آبان ماه تصویب شد | حقوق بازنشستگان 20 درصد افزایش یافت

سنگدوینی عضو هیات ريیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: براین اساس یک مدل این است که مثلا اگر کارمندان در طول سال...

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد