افزایش تخصیص ارز کالاهای اساسی در سال جاری

افزایش تخصیص ارز کالاهای اساسی در سال جاری

بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از 2/5 میلیارد دلار بابت واردات گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه‌های...

به زارش خبرگزاری برنا، با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، از ابتدای سال تاکنون بالغ بر 2/5 میلیارد دلار بابت واردات گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و روغن، برنج، کود و... تامین ارز با نرخ مصوب صورت گرفته است، که این مبلغ بیش از دو برابر ارز تامینی بابت کالاهای موضوعه در بازه زمانی مشابه سال گذشته است که این ارز متناسب با اعلام اولویت‌ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی تامین می‌شود و روند تامین ارز تداوم دارد.

مطابق برآورد بهای جهانی کالاهای اساسی، در سال پیش رو با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود، که این امر به‌علاوه پیش‌بینی بهبود شرایط و متناسب افزایش تولیدات کشاورزی، در مجموع منجر به تقلیل نیاز وارداتی و مصارف ارزی کشور در این زمینه خواهد شد.

سال گذشته نیز از فروردین تا 24 اسفند بابت ثبت سفارش‌های وزارت جهاد کشاورزی (شامل کالاهای ذرت، کنجاله سویا، روغن، جو، گندم، دانه‌های روغنی، برنج، گوشت و...)، معادل 16 میلیارد دلار تامین ارز انجام شد که بیانگر افزایش 28 درصدی تامین ارز موردنیاز واردات در این حوزه نسبت به مدت مشابه سال ماقبل است.

بر همین اساس فقط در سه ماه پایانی سال گذشته بیش از 4/2 میلیارد دلار برای ثبت‌سفارش‌های وزارت جهاد کشاورزی تخصیص ارز صورت گرفت.

ضمن اینکه در سال گذشته تا تاریخ 20 اردیبهشت 13 میلیارد و 350 میلیون دلار تخصیص ارز و پنج میلیارد و 944 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت در حالی که امسال در همین بازه تاکنون 13 میلیارد و 864 میلیون دلار تخصیص و هفت میلیارد و 281 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است؛ بنابراین تامین ارز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک میلیارد و 300 میلیون دلار افزایش یافته است.‌