سورپرایز بانک تجارت برای مشتریان | سقف انتقال وجه پایا در درگاه‌های اینترنت‌بانک تجارت افزایش یافت

سورپرایز بانک تجارت برای مشتریان | سقف انتقال وجه پایا در درگاه‌های اینترنت‌بانک تجارت افزایش یافت

سقف انتقال وجه بین بانکی پایا از طریق درگاه‌های بانک تجارت به ازای هر دستور پرداخت، یک میلیارد ریال شد.
سقف انتقال وجه بین بانکی پایا از طریق درگاه‌های بانک تجارت به ازای هر دستور پرداخت، یک میلیارد ریال شد.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد