نامه مهم قالیباف به ريیسی

نامه مهم قالیباف به ريیسی

مجلس مصوبه هیيت وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی...

تسنیم: محمدباقر قالیباف ريیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به ابراهیم ريیسی ريیس جمهور، مصوبه هیت وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانست.

مصوبه هیيت وزیران به این شرح بود؛

پ