قیمت جدید گوشت قرمز در پایان شهریور ماه | قیمت گوشت گوساله و گوسفندی چند؟

قیمت جدید گوشت قرمز در پایان شهریور ماه | قیمت گوشت گوساله و گوسفندی چند؟

قیمت‌های تنظیم بازاری هر کیلوگرم گوشت قرمز، ران گوسفندی و سردست گوسفندی با ماهیچه 390 هزار تومان است.
قیمت‌های تنظیم بازاری هر کیلوگرم گوشت قرمز، ران گوسفندی و سردست گوسفندی با ماهیچه 390 هزار تومان است.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد