سهمیه آرد یارانه ای مشخص شد | قیمت نان افزایش می یابد؟

سهمیه آرد یارانه ای مشخص شد | قیمت نان افزایش می یابد؟

در حالی شایع شده، آرد یارانه‌ای نانوایی‌های تهران حذف شده است که پیگیری تسنیم حاکی است، سهمیه آرد 300 نانوایی سنگک در...
در حالی شایع شده، آرد یارانه‌ای نانوایی‌های تهران حذف شده است که پیگیری تسنیم حاکی است، سهمیه آرد 300 نانوایی سنگک در...

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد