ريیس سازمان برنامه و بودجه شرط خرید تضمینی...

ريیس سازمان برنامه و بودجه شرط خرید تضمینی...

ريیس سازمان برنامه و بودجه در تويیتر نوشت: سلام علیکم. در سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی، علاوه بر اصل صرفه اقتصادی...

داود منظور، ريیس سازمان برنامه و بودجه در تويیتر نوشت: سلام علیکم. در سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی، علاوه بر اصل صرفه اقتصادی سه هدف دیگر هم همزمان دنبال می شود:

1- بهبود معیشت و کاهش ریسک نوسانات قیمت برای کشاورزان،

2- افزایش ضریب خودکفایی در تامین کالاهای کشاورزی اساسی،

3- کاهش ارزبری و بهبود تراز تجارت خارجی کشور.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد