سهم 40 درصدی فارغ التحصیلان از کل بیکاران در 1401/ بیکاری تحصیلکرده ها 0.3 درصد کم شد

سهم 40 درصدی فارغ التحصیلان از کل بیکاران در 1401/ بیکاری تحصیلکرده ها 0.3 درصد کم شد

در سال 1401 سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل از کل بیکاران 40 درصد بوده است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که این رقم...

به گزارش خبرگزاری برنا، مطابق آخرین آمار ارايه شده از سوی مرکز آمار برای سال 1401، بررسی نرخ بیکاری افراد 15 ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که 9 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال قبل (1400) ، 0.2 واحد درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت 15ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی نشان می دهد 12.9 درصد از جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی بیکار بوده اند.

این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از کاهش 0.7 درصدی در سال 1401 نسبت به سال قبل است.

درسال 1401 سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران 40 درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می ددهد که نسبت به سال قبل 0.3درصد کاهش داشته است.

در سال 1401 سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیلان آموزش عالی از کل شاغلان 26.7 درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به سال قبل 0.9 درصد افزایش داشته است.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد