دخل و خرج دولت در نیمه امسال چگونه گذشت/ بودجه حقوق کارکنان دولت 61 درصد افزایش یافت

دخل و خرج دولت در نیمه امسال چگونه گذشت/ بودجه حقوق کارکنان دولت 61 درصد افزایش یافت

عملکرد 6 ماهه دخل و خرج بودجه دولت نشان می‌دهد با وجود همه محدودیت‌ها، منابع دولت 149 درصد نسبت به مدت مشابه سال 99، رشد کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جزيیات عملکرد 6 ماهه بودجه سال 1400 منتشر شد، منابع مصوب بودجه امسال 1277 هزار میلیارد تومان است که مصوب 6 دوازدهم آن حدودا 638 هزار و 960 میلیارد تومان را 57 درصد محقق کرده است.

به عبارت دیگر بیش از 361 هزار میلیارد تومان منابع محقق شده که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال گذشته 49 درصد افزایش داشته است.

* درآمد مالیات و گمرک چقدر شد؟

منابع بودجه متشکل از درآمدها شامل مالیات و گمرک و سایر درآمدها می‌شود که جمعا بیش از 195 هزار میلیارد تومان وصول شد. از این رقم 138 هزار 519 میلیارد تومان از محل مالیات و 8400 میلیارد تومان توسط گمرک (حقوق ورودی کالا و خودرو و سایر مباحث) به دست آمده است.

درآمدهای مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال قبل 63 درصد رشد کرده و 102 درصد مصوب 6 ماهه را تحقق داده است.

* سایر درآمدها کدامند؟

سایر درآمدها سومین بخش این سرفصل است که شامل سود سهام شرکت‌های دولت، جرایم رانندگی، ثبت اسناد و املاک کشور، درآمد خدمات قضایی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت صمت، جریمه زمان غیبت مشمولان، دو درصد هزینه شرکت‌های دولتی،‌ بانک‌ها و موسسات و مابه التفاوت نرخ ارز مصوبه دولت می‌شود.

از این بخش نیز 48 هزار و 215 میلیارد تومان درآمد وصول شد که نسبت به عملکرد سال 99 بالغ بر 92 درصد رشد دارد. رقم مصوب سایر درآمدها در بودجه امسال 129 هزار و 661 میلیارد تومان است. علاوه بر آن 74 درصد مصوب این مدت را پوشش داد.

* وضعیت نفت و گاز در بودجه امسال

دومین منابع درآمدی بودجه، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان درآمدهای نفت و گاز است. البته در سال‌های اخیر به این سرفصل، فروش واگذاری اموال منقول و غیرمنقول نیز افزده شده است. با این حساب در نیمه نخست سال جاری 26 هزار و 535 میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای وصول شد که 389 درصد نسبت به مدت مشابه سال 99 افزایش یافت. البته این رقم تنها 13 درصد از عدد مصوب بودجه 6 ماه قلمداد می‌شود. برای کل سال 395 هزار 547 میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده است.

سهم منابع حاصل شده از نفت و فرآورده‌های نفتی 25 هزار و 860 میلیارد تومان بوده و 414 درصد در مقایسه با مدت قبل رشد نشان می‌دهد.

* عملکرد صفر مازاد فروش

جالب است بدانید از محل ردیف خوراک داخلی مجتمع‌های پتروشیمی درآمدی کسب نشد. در بودجه امسال 60 هزار میلیارد تومان برای فروش مازاد منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز مصوب شد که عملکرد این بخش در نیمه امسال صفر بوده است.

علاوه بر آن برای تحویل نفت خام به اشخاص حقیقی و حقوقی براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای 90 هزار میلیارد تومان در بودجه مصوب شد که عملکردی در این مدت نداشت.

* فروش اموال منقول و غیرمنقول

از سال 97 به دلیل تشدید تحریم‌ها و کمبود منابع برای تراز شدن بودجه ناشی افزایش هزینه‌ها، دولتمردان به فکر فروش اموال و دارایی‌ها منقول و غیرمنقول افتادند و همان سال 50 هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شد که عملکرد آن صفر بود.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از برنامه‌های خاندوزی، وزیر اقتصاد، تمرکز روی فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول است اما این مسيله با موانع قانونی روبرو بوده و مشکلات متعددی دارد که هنوز مرتفع نشده است. با این اوصاف عملکرد این بخش در شش ماهه سال 1400 رقمی بالغ بر 673 میلیارد تومان بوده در حالی که رقم مصوب بیش از 45 هزار میلیارد تومان است. این عملکرد 3 درصد رقم مصوب شش ماهه را تامین کرد.

* واگذاری دارایی‌های مالی

سومین بخش درآمدهای بودجه که به گفته کارشناسان جنس آن نوعی استقراض است و باید اصل و سود آن پرداخت شود به دارایی‌های مالی باز می‌گردد. این بخش در نیمه نخست سال جاری حدود 139 هزار و 400 میلیارد تومان عملکرد داشت که رشد 15 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. رقم مصوب کل سال 427 هزار و 475 میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

* دولت چقدر اسناد خزانه فروخت؟

عمده تمرکز منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی روی فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی است که رقم مصوب آن 132 هزار و 500 میلیارد تومان بوده و عملکرد آن در این مدت 113 هزار و 977 میلیارد تومان شد که 31 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

* واگذاری شرکت‌های دولتی

واگذاری شرکت‌های دولتی ذیل دارایی‌های مالی تعریف می‌شود که عملکرد آن در این مدت 680 میلیارد تومان بوده در حالی در نیمه سال 99 بالغ بر 21 هزار 500 میلیارد تومان منابع حاصل شده بود.

زیربخش‌های این ردیف درآمدی، واگذاری شرکت‌های دولتی، فروش سهام شرکت‌ها،‌ سهم الشرکه اموال،‌و سایر ردیف‌های درآمدی است که عملکرد چندانی نسبت به مدت مشابه سال قبل نداشتند.

* صندوق توسعه ملی

طبق بودجه مصوب دولت در نیمه نخست سال جاری بیش از 23 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده که رقم عملکرد مدت مشابه سال قبل 11630 میلیارد تومان بود. برای کل سال 36 هزار و 200 میلیارد تومان مصوب شده است.


جدول بودجه سال 1400 - ارقام به میلیارد تومان

عنوانعملکرد 1400عملکرد 99درصد وصول نسبت به مصوب 1400مصوب بودجه 1400
منابع 361000243100281277920
درآمدها19513511676643454899
مالیات1385198522451270634
گمرک840064531554602
سایر درآمدها482152508937129661
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای2653554257395547
منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی2586050277349272
واگذاری دارایی‌های مالی13940012091033427475
فروش انواع اوراق مالی اسلامی1140008693686132500
مصارف41500026420132127792
پرداخت اعتبارات هزینه‌ای32459221314135918916
پرداخت اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای666443491638176264
پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌ مالی 237761614213182740
موجودی (تنخواه خزانه)53946-21100-0

مصارف بودجه کجاست؟

طرف دیگر درآمدها، هزینه‌های بودجه هستند که در این مدت 415 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 57 درصد افزایش یافته است و 65 درصد رقم مصوب 6 ماهه را محقق کرد. در 6 ماهه اول سال گذشته 264 هزار میلیارد تومان صرف هزینه بودجه شد.

عمده مصارف به پرداخت اعتبارات هزینه‌ای اختصاص دارد. با توجه به مصوبات افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال 99 آثار آن در بودجه سال 1400 خود نمایی می‌کند. به طوری که در این مدت 324 هزار 600 میلیارد تومان پرداخت شد. برای امسال حدود 919 هزار میلیارد تومان در بودجه اعتبار مصوب شده است.

اعتبارات هزینه‌ای چیست؟

اعتبارات هزینه‌ای شامل حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت، صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی لشگری، سایر هزینه‌های ملی و استانی،‌ ردیف‌های متفرقه، یارانه کالاهای اساسی، پرداخت بابت صندوق توسعه ملی، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و تنخواه بودجه می‌شود.

حقوق کارکنان دولت در 6 ماهه اول سال

در این مدت بابت حقوق و مزایای کارکنان دولت 126 هزار 700 میلیارد تومان پرداخت شد که نسبت به مدت مشابه سال 99 بالغ بر 61 درصد افزایش یافت. سال گذشته 78 هزار 540 میلیارد تومان واریز شده بود.

صندوق‌های بازنشستگی حدود 80 هزار میلیارد تومان پرداخت شده و رشد 68 درصدی را تجربه کرده‌اند.

تزریق منابع به طرح‌های عمرانی

در نیمه نخست سال جاری حدود 67 هزار میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های عمرانی تزریق شده که نسبت به عملکرد سال گذشته، 91 درصد افزایش نشان می‌دهد. سال گذشته در همین مدت حدود 35 هزار میلیارد تومان به عمرانی‌ها اختصاص یافته بود. رقم مصوب کل سال بیش از 176 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

باز پرداخت اوراق مالی

سومین سرفصل هزینه‌ای متعلق به پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های مالی است که در این مدت حدود 24 هزار میلیارد تومان اختصاص یافت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 47 درصد بالا رفته است. برای سال جاری 182 هزار 740 میلیارد تومان مصوب شد.

تنخواه بودجه/بودجه امسال 300 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت

طبق این گزارش در 6 ماهه امسال دولت حدود 54 هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده است.

به گزارش فارس، مسيولان دولت سیزدهم معتقدند در دو ماه اخیر جلوی استقراض برای جبران کسری بودجه را گرفته‌اند و طبق آمار بانک مرکزی حدود 6 هزار میلیارد تومان از تنخواه بودجه بازگشت داده شد.

با همه این تفاسیر بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی معتقدند بودجه سال جاری بیش از 300 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.

انتهای پیام/

چرا نرخ دلار در بودجه، 23 هزار تومان تعیین شد؟

چرا نرخ دلار در بودجه، 23 هزار تومان تعیین شد؟

ريیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تعیین نرخ تسعیر ارز 23هزار تومانی در بودجه 1401 خبر داد. آیا تعیین این قیمت برای دلار در بودجه 1401 منطقی است؟

TejaratNews.com/
نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه 1401مشخص می‌شود

نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه 1401مشخص می‌شود

در برنامه هفتم توسعه درباره خوراک پتروشیمی‌ها، قیمت خوراک و حمایت‌هایی که لازم است از سرمایه گذاران پتروشیمی‌ها، پترو پالایشی‌ها و صنایع پایین دستی به عمل آید، طرح‌های خوبی وجود دارد.

Sena.ir/
واکنش بورس به اخبار خودرویی مثبت است / تعیین تکلیف بودجه و ایجاد اطمینان در بازار سرمایه

واکنش بورس به اخبار خودرویی مثبت است / تعیین تکلیف بودجه و ایجاد ا...

عده زیادی از کارشناسان بازار سرمایه اعتقاد دارند تا زمانی‌که ابهامات موجود در بازار برطرف نشده و فضایی امن برای سرمایه‌گذاری در بورس ایجاد نشده؛ نمی‌توان انتظار...

EghtesadOnline.com/
انتظار فعالان بازار سرمایه از بودجه 1401

انتظار فعالان بازار سرمایه از بودجه 1401

پنج کارشناس و فعال بازار سرمایه، فروش اموال مازاد دولت، حذف قیمت‌گذاری دستوری و جلب دوباره اعتماد سهامداران را مهم‌ترین انتظار خود از بودجه 1401 عنوان کردند.

TejaratNews.com/

بودجه 1401 از زاویه دید بورسی ها / مطالبه فعالان بازار از دولت سیزدهم چیست؟

ادامه جلسات فوق‌العاده دولت برای تدوین لایحه بودجه 1401

ادامه جلسات فوق‌العاده دولت برای تدوین لایحه بودجه 1401

پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارايی برای اعمال 5 درصد معافیت مالیاتی واحد‌های تولیدی به منظور حمایت از این واحد‌ها، در جلسه هیات دولت به تصویب رسید.

Irinn.ir/
مصلحت سهامداران؛ اولویت دولتمردان در تنظیم بودجه 1401

مصلحت سهامداران؛ اولویت دولتمردان در تنظیم بودجه 1401

در نظر گرفتن منافع سهامداران در بودجه 1401 از موضوعاتی است که باید به آن توجه شایانی شود و شایسته است مواردی در بودجه لحاظ شود تا مصلحت‌ سهامداران را در پی داشته باشد.

Sena.ir/
موعد تقدیم لایحه بودجه 1401 به مجلس

موعد تقدیم لایحه بودجه 1401 به مجلس

ريیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: لایحه بودجه 1401 یکشنبه هفته آینده (21 آذر ) تقدیم مجلس می‌شود.

Bartarinha.ir/
آخرین خبر از سرم‌ها دپو شده در گمرک

آخرین خبر از سرم‌ها دپو شده در گمرک

معاون فنی گمرک چند روز پیش در نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس خواستار ترخیص سرم‌های دپو شده در گمرک شد که بالاخره این سرم‌ها امروز ترخیص شدند.

TejaratNews.com/
جزيیاتی از لایحه بودجه 1401/ صندوق کارآفرینی امید به صندوق توسعه‌ استانی تبدیل می‌شود

جزيیاتی از لایحه بودجه 1401/ صندوق کارآفرینی امید به صندوق توسعه‌ ...

نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم در روزهای آتی به مجلس می رود که برای تحقق رشد اقتصادی و رونق تولید به دنبال اصلاح ساختار،‌ کوچک سازی و صندوق پیشرفت و عدالت در 31 استان است.

FarsNews.ir/
دپوی 6 کانتینر تجهیزات پزشکی آلمانی در گمرک

دپوی 6 کانتینر تجهیزات پزشکی آلمانی در گمرک

اعلام گمرک به دادستانی از این حکایت دارد که شش کانتینر حاوی دستگاه‌های پیشرفته و سایر تجهیزات پزشکی خریداری شده از آلمان، سالهاست که به ایران رسیده و در گمرک دپو شده است ولی با وجود صدور مجوزهای ترخیص...

TejaratNews.com/
بودجه 1401 با نگاه به منفعت سهامداران

بودجه 1401 با نگاه به منفعت سهامداران

بسیاری از اوقات نوساتی که در ارقام بودجه وجود دارد سبب تلاطم وضعیت شرکت های سهامی در طول یک سال می‌شود به همین خاطر دولت به منظور حمایت از صنایع تولیدی حاضر در بازار سرمایه سعی در گرفتن تصمیمات اساسی ...

Sena.ir/
میرکاظمی: بودجه با حداقل ردیف به مجلس می‌رود

میرکاظمی: بودجه با حداقل ردیف به مجلس می‌رود

مسعود میرکاظمی ريیس سازمان برنامه و بودجه در تويیتی نوشت: 9 هزار ردیف تو در توی بودجه، کار نظارت را حتی برای نمایندگان دشوارکرده است. دیگر از لایحه قطور بودجه خبری نخواهد بود؛ بودجه 1401 با حداقل ردیف...

Bartarinha.ir/
بودجه با حداقل ردیف به مجلس می‌رود

بودجه با حداقل ردیف به مجلس می‌رود

میرکاظمی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: بودجه 1401 با حداقل ردیف به مجلس خواهد رفت.

Irinn.ir/
پیام پنهان بودجه درباره مذاکرات هسته‌ای/ دولت به لغو تحریم‌ها خوش‌بین است؟

پیام پنهان بودجه درباره مذاکرات هسته‌ای/ دولت به لغو تحریم‌ها خوش‌...

با وجود این که معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرده بود که به مذاکرات خوشبین است اما لایحه بودجه که دولت تنظیم کرده خبر از تداوم تحریم‌ها در سال 1401 می‌دهد.

TejaratNews.com/
آغاز خرید حمایتی زرشک از هفته آینده سال آینده قیمت تمام شده خودرو کاهش می‌یابد قطع همه درگاه‌های الکترونیکی و کارت دو بانک اختلال دو روزه در پرداخت بهای بنزین برای چند کارت بانکی نحوه محاسبه گازبهای مشترکان پرمصرف گازبهای مشترکان پرمصرف چگونه محاسبه می‌شود؟ اختلال 2 روزه پرداخت پول در پمپ بنزین‌ها چه کسانی از پرداخت مالیات ارز معاف هستند؟ سقف عیدی امسال کارگران‌‌ اعلام شد ماکارونی هم دو نرخی شد برداشتن نخستین گام از اصلاح قیمت‌ها توزیع هوشمند کالاهای اساسی از 5 به 9 قلم جهش شاخص کل بورس در آخرین روز هفته دلار ارزان و طلا گران شد توزیع هوشمند لبنیات با 15 درصد تخفیف سال 2022 سال طلاست یا دلار؟ «بورس رو به موت است» / دست دولت ريیسی در جیب سهامدار مشکل قطع گاز غرب تهران برطرف شد برداشتن نخستین گام از اصلاح قیمت‌ها یک هزار و 110 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد اختلال در پرداخت پول بنزین/ مردم پول نقد همراه داشته باشند! کارگزاری مفید برترین کارگزار لیگ بورس‌های اروپایی-آسیایی سال 2021 شد افزایش سرمایه 700 درصدی "واحیا" در مجمع گذر تله مدیسین از پرونده سلامت قیمت گوشت قرمز کاهش یافته؟! توزیع هوشمند لبنیات تنظیم بازاری صرفه‌جویی 15 مگاواتی با تعدیل روشنایی ادارات تهران دیدار سهامداران "وتوصا" در مجمع "جم پیلن" هیات مدیره جدید را انتخاب کرد مجمع "وصنا" با موضوع افزایش سرمایه ارايه پیشنهادهایی درباره تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه کارگزاری مفید برترین کارگزار لیگ بورس‌های اروپایی-آسیایی سال 2021 شد آغاز طرح‌های فروش‌ فوق‌العاده خودرو به صورت هفتگی آغاز طرح فروش فوق‌العاده 5 محصول سایپا آغاز پذیره نویسی واحد‌های سرمایه گذاری این صندوق سرمایه گذاری افزایش سرمایه "سمازن" منتظر گزارش حسابرس رشد 11 هزار واحدی شاخص کل بورس در آخرین روز معاملاتی هفته بازگشت پرقدرت شاخص بورس به مدار رشد نرخ 13 ارز افزایش یافت عرضه سهام غیرمدیریتی "بزاگرس" به صورت عمده شرکت بیمه زندگی کاریزما پذیره نویسی می شود صادرات 4.5 میلیارد دلاری آهن و محصولات مرتبط در 8 ماه چرا نرخ دلار در بودجه، 23 هزار تومان تعیین شد؟ نامه به صرافی‌ها برای اعلام نیاز‌های جدید ارزی بازار سرمایه بلاتکلیف بین رشد و عقب‌گرد/ 8 عامل ریزش بورس در ماه‌های گذشته تکنولوژی جدید سامسونگ و بی‌ام‌دبلیو / گوگل گلکسی s21 را به سويیچ دیجیتال مجهز کرد قیمت‌های جدید ایران خودرو پس از افزایش پایان شاخص امروز با رنگ سبز بورس سبز پوش شد بورس سبز شد | افزایش 11 هزار و 349 واحدی شاخص کل