خرید خانه در محدوده نیروهوایی با 4 میلیارد تومان

خرید خانه در محدوده نیروهوایی با 4 میلیارد تومان

برای خرید یک خانه 90 متری در خیابان حافظیه واقع در محدوده نیرو هوایی باید 4 میلیارد و 50 میلیون تومان پرداخت کرد.

به گزارش بورس نیوز، برای خرید یک خانه 90 متری در خیابان حافظیه واقع در محدوده نیرو هوایی باید 4 میلیارد و 50 میلیون تومان پرداخت کرد.

بر اساس این گزارش، خرید خانه در خیابان دهقان و نیروهوایی واقع در منطقه شرق تهران حداکثر متری 120 میلیون تومان است یعنی برای خرید خانه 90 متری باید حدود 10 میلیارد و 800 میلیون تومان پرداخت کرد.

در ادامه قیمت‌های خرید مسکن در این محله تهران مشاهده می شود.