وام میلیون یورویی دردسرساز صانیر برای بترانس | ماجرا چیست؟

وام میلیون یورویی دردسرساز صانیر برای بترانس | ماجرا چیست؟

صورت‌های مالی منتهی به 29 اسفند 1402 شرکت ایران ترانسفو با نماد بترانس امروز سه شنبه 22 خرداد ماه بر روی کدال قرار گرفت. حسابرس به دلیل یک بند اظهار نظر مشروط کرده است. بندی که در توضیحات آن رد پای یک وام 5.3 میلیون یورویی شرکت صانیر مشاهده می‌شود. ماجرا چیست؟

به گزارش نبض بورس، صورت‌های مالی منتهی به 29 اسفند 1402 شرکت ایران ترانسفو با نماد بترانس امروز سه شنبه 22 خرداد ماه بر روی کدال قرار گرفت. حسابرس به دلیل یک بند اظهار نظر مشروط کرده است. بندی که در توضیحات آن رد پای یک وام 5.3 میلیون یورویی شرکت صانیر مشاهده می‌شود. ماجرا چیست؟

شرکت در سال 1389 ضمانت پرداخت تسهیلات دریافتی شرکت صانیر را از بانک سرمایه به مبلغ 5.3 میلیون یورو قبول کرده است که در قبال آن نیز چک تضمین به مبلغ 8.1 میلیون یورو از شرکت صانیر دریافت شده است که در این رابطه با توجه به عدم ایفای تعهدات از جانب صانیر، بانک سرمایه اقدام به طرح دعوی حقوقی بابت موضوع فوق نموده که طی اجرايیه صادر شده از این بابت مبلغ 12.5 میلیون یورو شامل 4.4 میلیون یورو بابت سود و 2.6 میلیون یورو بابت خسارت تاخیر در تادیه از شرکت صانیر و این شرکت مطالبه نموده است که با توجه به پیگیری‌های واحد حقوقی این شرکت، طی دادنامه صادره مورخ 16 اسفند 99 از جانب شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران، موضوع توقف عملیات اجرایی، اجراییه صادره علیه شرکت از طریق وثیقه گذاشتن تعداد 177 میلیون سهم از سهام این شرکت نزد شرکت فرعی توسعه فاوا صنعت (سهام خزانه گروه) با ارزش 33.2 میلیارد تومان در تاریخ توقیف آن مورد تایید مقام قضایی مذکور قرار گرفته است و اقدامات لازم جهت حل و فصل دعوی فوق از جانب شرکت و همچنین شرکت صانیر در جریان می‌باشد. قابل ذکر می‌باشد قبل از اخذ حکم توقف اجرایی، بخشی از موجودی نقد شرکت نزد بانک‌ها جمعا به مبلغ 4.1 میلیارد تومان و بخشی از سرمایه گذاری‌های بلندمدت شرکت جمعا به بهای تمام شده 42.9 میلیارد تومان توقیف گردیده است.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد