تخته گاز قیمت مسکن / خرید خانه رویا شد

تخته گاز قیمت مسکن / خرید خانه رویا شد

آخرین گزارش رسمی دولت نشان می‌دهد که در ماه دی سال جاری، میانگین قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در شهر تهران به...

آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در ماه دی سال جاری، نرخ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران به 46.5 درصد رسیده است. نرخ تورم این ماه نسبت به ماه قبل (57.5 درصد)، یازده واحد درصد کاهش داشته است.

بنه به این گزارش، در دی ماه 1402 شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد 280.4 رسیده است که نسبت به ماه قبل 2.2 درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم ماهانه

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل است. در دی ماه امسال تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران 2.2 درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (2.9- درصد)، 5.1 واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم سالانه

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است.

نرخ تورم سالانه دی ماه 1403 آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد 82.8 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (85.7 درصد)، 2.9 واحد درصد کاهش داشته است.

در دی ماه 1402 متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در شهر تهران به ترتیب به 80 میلیون و 610 هزار تومان و 77 میلیون و 417 هزار تومان رسیده است.

در این ماه منطقه یک با متوسط وزنی قیمت 166 میلیون و 392 هزار تومان بیشترین و منطقه 18 با متوسط وزنی قیمت 43 میلیون و 394 هزار تومان کمترین قیمت را در بین مناطق 22گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌اند.

عوامل تاثیرگذار در رشد قیمت خانه

به بررسی تعدادی از عوامل تاثیرگذار در رشد قیمت خانه می پردازیم.

عرضه و تقاضا: تعادل بین عرضه و تقاضا بر روی قیمت خانه تاثیر می‌گذارد. اگر تقاضا برای خرید خانه‌ها افزایش یابد و عرضه نسبت به آن کمتر باشد، قیمت‌ها معمولا افزایش می‌یابد. عکس العملی مشابه در صورت کاهش تقاضا و افزایش عرضه نیز رخ می‌دهد.

شرایط اقتصادی: وضعیت اقتصادی عمومی، مانند رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ بهره، تورم و سایر شاخص‌های مرتبط، تاثیر مستقیم بر رشد قیمت خانه دارد. زمانی که اقتصاد بهبود می‌یابد، تقاضا برای خرید خانه‌ها افزایش می‌یابد و قیمت‌ها نیز احتمالا افزایش می‌یابد.

سیاست‌های دولتی: تصمیمات و سیاست‌های دولتی در زمینه مسکن، مانند تسهیلات وام مسکن، معافیت مالیاتی، قوانین ساخت و ساز و سیاست‌های تنظیم قیمت، تاثیر مهمی در رشد قیمت خانه دارد.

عوامل جغرافیایی: موقعیت جغرافیایی، منطقه‌بندی شهری، نزدیکی به خدمات و تسهیلات عمومی، دسترسی به حمل و نقل عمومی و سایر عوامل مشابه نیز تاثیرگذار بر رشد قیمت خانه است.

تغییرات ساختاری: تغییرات در ساختار جمعیت، مانند رشد جمعیت، تغییرات در ساختار خانوادگی، نیازهای متفاوت از سوی جوانان و سایر عوامل مشابه نیز می‌توانند به تغییر قیمت خانه‌ها منجر شوند.

عوامل سیاسی و امنیتی: عوامل سیاسی و امنیتی، مانند تغییرات سیاسی، تنش‌های امنیتی و سایر عوامل مشابه نیز می‌توانند تاثیرگذار بر رشد قیمت خانه باشند.

این عوامل، همزمان و به شکل پیچیده‌ای با یکدیگر تعامل می‌کنند و رشد قیمت خانه را تحت تاثیر قرار می‌دهند. معمولا تحلیل تمامی این عوامل و بررسی نوسانات بازار مسکن می‌تواند به تشخیص عوامل اصلی تاثیرگذار بر رشد قیمت خانه کمک کند.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد