فرصت 4 ماهه برای ایجاد زیرساخت های مبارزه با پولشویی

فرصت 4 ماهه برای ایجاد زیرساخت های مبارزه با پولشویی

یک مقام مسيول گفت: فرصت 4 ماهه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی داده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ريیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرد: فرصت 4 ماهه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی ريیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به موسسات مالی 4 ماه فرصت داد تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند.

هادی خانی ريیس این مرکز طی بخشنامه‌ای به تمامی موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد که حداکثر 4 ماه فرصت دارند تا نسبت به ساماندهی و بروزرسانی زیرساخت‌ها و سامانه‌های نرم‌افزاری خود جهت اعمال محدودیت‌های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی مرتبط با اشخاص مظنون به پولشویی موضوع مواد 83 تا 85 آيین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اقدام نمایند.

وی تاکید کرد: بر اساس این بخشنامه کلیه ساماندهی‌ها و بروزرسانی‌ها با هماهنگی معاونت فناوری اطلاعات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرد. خانی هدف این اقدام را جبران تاخیر در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تقویت جبهه مبارزه با فساد عنوان کرد و افزود: در صورت عدم اقدام مقتضی در این خصوص از سوی موسسات مالی و اعتباری، برابر تبصره ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد