اخبار مهم کدال شنبه 31 تیر 1402 | خبرهای مهم برای سهامداران فارس و تپسی

اخبار مهم کدال شنبه 31 تیر 1402 | خبرهای مهم برای سهامداران فارس و تپسی

امروز شنبه 31 تیر 1402 اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.

به گزارش نبض بورس، امروز شنبه 31 تیر 1402 اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.

عملکرد 3 ماهه شفارس

شرکت شفارس در 3 ماه منتهی به 31/3/1402؛ سود خالص هر سهم 15 ریال که نسبت به مدت مشابه 67 درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش 37 درصدی 371,128 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 176,999 میلیون ریال رسید.

عملکرد 3 ماهه فروس

شرکت فروس در 3 ماه منتهی به 31/3/1402؛ سود خالص هر سهم 327 ریال که نسبت به مدت مشابه 60 درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش 89 درصدی 1,633,792 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 1,309,012 میلیون ریال رسید.

عملکرد 3 ماهه تپسی

شرکت تپسی در 3 ماه منتهی به 31/3/1402؛ سود خالص هر سهم 135 ریال که نسبت به مدت مشابه 170 درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش 181 درصدی 561,968 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 332,219 میلیون ریال رسید.

عملکرد 3 ماهه وملل

شرکت وملل در 3 ماه منتهی به 31/3/1402؛ سود خالص هر سهم 788 ریال است. جمع درآمد‌های عملیاتی با کاهش 207 درصدی 7,386,513 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 7,882,566 میلیون ریال رسید.

بهره برداری از طرح‌ها و پروژه‌های جدید فارس

در سال "مهار تورم و رشد تولید" شرکت پتروشیمی گچساران در تاریخ 26 تیر ماه 1402 به دست توانمند متخصصین داخلی راه اندازی گردید. این طرح با هدف فرآورش سالانه 1،260،000 تن اتان و تولید سالانه 1 میلیون تن اتیلن و 83 هزار تن +C3 در ظرفیت کامل افتتاح گردید. درآمد حاصل از فروش محصولات این پروژه در ظرفیت کامل حدود 650 میلیون دلار در سال خواهد بود. آثار مالی بهره برداری از این طرح در سال مالی جاری متعاقبا از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیيت مدیره وخارزم

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی موسسه حسابرسی رازدار) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1402/04/25 هیيت مدیرة شرکت وخارزم مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 18,700,000,000,000 ریال به مبلغ 60,000,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته، سایر اندوخته‌ها به منظور سرمایه گذاری در بازار سرمایه با هدف سودآوری، جبران مخارج سرمایه گذاری‌های انجام شده، اصلاح ساختار مالی در پیوست کدال ارايه می‌گردد. بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.

عملکرد 6 ماهه مدیریت

شرکت مدیریت در 6 ماه منتهی به 31/3/1402؛ سود خالص هر سهم 287 ریال که نسبت به مدت مشابه 13 درصد کاهش داشته است. جمع درآمد‌های عملیاتی با کاهش 12 درصدی 906,508 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 859,963 میلیون ریال رسید.

عملکرد 3 ماهه دارو

شرکت دارو در 3 ماه منتهی به 31/3/1402؛ سود خالص هر سهم 843 ریال که نسبت به مدت مشابه 37 درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش 127 درصدی 4,185,777 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 2,192,694 میلیون ریال رسید.

عملکرد 3 ماهه فاذر

شرکت فاذر در 3 ماه منتهی به 31/3/1402؛ سود خالص هر سهم 14 ریال که نسبت به مدت مشابه 33 درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش 132 درصدی 414,555 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 262,338 میلیون ریال رسید.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد