آب و برق مجانی برای این افراد / تسهیلات مسکن...

آب و برق مجانی برای این افراد / تسهیلات مسکن...

مبلغ کمک هزینه مسکن به خانواده‌های دارای دو معلول به بالا نیز به دو برابر افزایش یافته است و برنامه‌های حق پرستاری و...

مدیر کل بهزیستی استان ایلام اظهار کرد: در دوره دولت سیزدهم، کمک هزینه مسکن به خانواده‌های دارای دو معلول به بالا به نسبت دو برابر افزایش یافته است.

حسین نورعلیوند مدیرکل بهزیستی استان ایلام، عصر یکشنبه 22 بهمن‌ماه به شاخص خدمات دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار در اداره کل بهزیستی استان ایلام سقف پرداخت بیمه بازنشستگی مددجویان و معلولان برداشته شده است.

وی افزود: کمک هزینه مسکن سهم بهزیستی ویژه خانواده‌های 2 معلول به بالا نیز 2 برابر افزایش یافته است و حق پرستاری و حق نگهداری در منزل معلولان و بیماران ضایعه نخاعی نیز برقرار شده است.

مدیرکل بهزیستی استان، ادامه داد: مستمری جامعه هدف 3 مرحله افزایش داشته است و مستمری تمامی خانوارهای پشت نوبت حوزه اجتماعی و توانبخشی نیز برقرار شده است.

نورعلیوند در پایان گفت: 29 هزار مددجو برای رایگان شدن تعرفه آب، برق و گاز معرفی شده‌اند.

نقش دولت در تخصیص تسهیلات مسکن

دولت در تخصیص تسهیلات مسکن نقش مهمی را ایفا می‌کند. چندین نقش اساسی دولت در این زمینه وجود دارد:

تنظیم وضعیت قوانین و مقررات: دولت مسيولیت تدوین و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با تسهیلات مسکن را بر عهده دارد. این شامل تنظیم راهنماها و قوانین مربوط به تسهیلات و وام‌های مسکن، شرایط و اصول اعطای تسهیلات و تشکیل سازمان‌ها و نهادهای مربوط به مدیریت تسهیلات مسکن می‌شود.

تامین منابع مالی: دولت مسيولیت ایجاد و تامین منابع مالی لازم برای تسهیلات مسکن را بر عهده دارد. این منابع شامل بودجه دولتی، صندوق‌ها و سایر منابع مالی می‌شود. دولت می‌تواند از منابع مالی داخلی و خارجی استفاده کند تا تسهیلات مسکن را به شهروندان فراهم کند.

تعیین اهداف و سیاست‌ها: دولت مسيولیت تعیین اهداف و سیاست‌های مربوط به تسهیلات مسکن را دارد. این شامل تعیین موارد اولویت، شرایط و محدودیت‌ها برای اعطای تسهیلات، تعیین نرخ بهره و شرایط بازپرداخت وام‌ها، تنظیم سقف قیمت مسکن و سایر سیاست‌های مرتبط است.

ارايه تسهیلات مستقیم: دولت می‌تواند تسهیلات مستقیم به شهروندان ارايه کند. این شامل اعطای وام‌های بازپرداختی با نرخ بهره پایین، وام‌های بدون بهره، تخفیفات مالیاتی و سایر اقدامات مرتبط با تسهیلات مسکن است.

تشویق و همکاری با بخش خصوصی: دولت می‌تواند همکاری با بخش خصوصی را ترویج دهد و تشویق به ارايه تسهیلات مسکن توسط شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی را داشته باشد. این شامل ارايه تسهیلات تسهیلاتی مانند معافیت مالیاتی، زمین‌های ارزان قیمت و سایر امتیازات به بخش خصوصی جهت ساخت و ساز مسکن می‌شود.

از طریق این نقش‌ها، دولت تلاش می‌کند تا تسهیلات مسکن را به شهروندان در نیاز به مسکن مناسب و قابل تحتوجه توزیع کند و به افزایش دسترسی به مسکن مناسب برای جامعه کمک کند.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد