عوارض پرداخت نکنید، خودروی‌تان توقیف می‌شود؟

عوارض پرداخت نکنید، خودروی‌تان توقیف می‌شود؟

وزارت کشور پیشنهاد داد اگر مالکان خودرو‌های سبک و سنگین و موتورسیکلت به مدت 5 سال از زمان مالکیت عوارض سالانه نپردازند، نیروی انتظامی وسایل نقلیه مزبور را تا زمان تسویه توقیف کند.

اقتصادنیوز: به نقل از ایرنا، وزارت کشور به استناد تبصره (11) ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده، پیش نویس آیین نامه اجرایی این تبصره درخصوص عوارض سالانه همه وسایل نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌ها را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارايه کرد.

به موجب ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب خرداد ماه 1400) عوارض سالانه کلیه وسایل نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت ها تعیین و مقرر شد آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیيت وزیران برسد.

به موجب آیین نامه پیشنهادی وزارت کشور، کلیه مالکین وسایل نقلیه مذکور موظفند همه ساله نسبت به پرداخت  معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه برای وسایل نقلیه تولید داخل و وسایل نقلیه وارداتی معادل یک و نیم در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی عوارض سالیانه پرداخت کند.

همچنین علاوه بر عوارض ملی سالیانه، مالکین وسایل نقلیه ساکن در شهرهای آلوده تا 10 سال پس از تولید معادل یک بیستم نرخ های مندرج در جدول ماده (30) قانون مالیات برارزش افزوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی هستند.

پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان 10 درصد به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسایل نقلیه مذکور اضافه می‌شود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه (4 برابر) افزایش یابد. وسایل نقلیه ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده ( 30) صفر می باشد، تا سپری شدن پنج سال از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف جدول ماده (D) هستند و پس از آن، وسایل نقلیه سنگین با نرخی معادل یکدهم نرخ های مندرج در ردیف (C) ردیف مذکور مشمول عوارض فوق و سایر وسایل نقلیه با نرخی معادل یک دهم نرخ های مندرج در ردیف سالانه آلایندگی هستند. در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف می شود، ماخذ محاسبه توسط سازمان امور مالیاتی و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین می‌شود.

فهرست شهرهای آلوده که وسايط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می شوند، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیات وزیران برای اجرا در سال بعد تعیین می‌شوند.

ماخذ محاسبه عوارض سالیانه و آلایندگی برای انواع خودروهای (وسایل نقلیه موتوری) سبک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل یا وارداتی تا پایان دی ماه، توسط سازمان امور مالیاتی تعیین و برای اجرا در سال بعد اعلام می‌شود. ماخذ مزبور برای وسایل نقلیه ای که جدیدا تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام خواهد شد.

وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور) مکلف است با ایجاد سامانه ملی الکترونیک متمرکز عوارض وسايط نقلیه (سمیع)، امکان محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض را برای مالکان فراهم کند.
شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ملی ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط مکلفند ظرف مدت یک ماه از تصویب این آیین نامه، اطلاعات مربوطه را به همراه دسترسی های لازم به سامانه ملی پرداخت عوارض خودرو را فراهم آورند.

مالکانی که سوابق پرداختی قبلی آنان در سامانه سمیع ثبت نشده است، باید یکبار به همراه اسناد مالکیت و قبوض پرداختی جهت ثبت سوابق در سامانه به شهرداری یا دفاتر پیش خوان دولت یا دفاتر پیشخوان شهرداری مراجعه کند.

مراکز اسقاط نیز به موجب این آیین نامه موظفند قبل از اسقاط وسایل نقلیه، تسویه عوارض وسایل نقلیه را دریافت کند. وسایل نقلیه ای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض آلایندگی نمی‌شوند.

همه وسایل نقلیه (وسایل نقلیه موتوری) که قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن این قانون شماره گذاری شده باشند نیز، مشمول عوارض‌های موضوع این آیین نامه می‌شوند و مراکز معاینه فنی سبک و سنگین کشور مکلفند قبل از اقدام به پذیرش وسایل نقلیه موتوری، نسبت به استعلام مفاصا حساب عوارض خودور از سامانه سمیع اقدام کنند.

پرداخت عوارض ملی سالیانه و آلایندگی هر سال، حداکثر تا پایان همان سال موجب برخورداری از تخفیف به میزان 20 درصد است.

همچنین پرداخت عوارض ملی سالیانه و آلایندگی پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل 10 درصد عوارض سالانه است و در صورت تاخیر بیش از یکماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه ای معادل 2 درصد عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر است.

در صورتی که مالک یا مالکان خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلت از پرداخت عوارض‌های موضوع این ماده به مدت 5 سال از سال مالکیت، خودداری کند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از 5 درصد نصاب معاملات کوچک موضوع جزء  (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست برخط اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) نسبت به توقف وسایل نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.

پیشنهاد افزودن گمرک به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌ها

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنایت به ضرورت مشارکت گمرک در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در «شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی» به عنوان یکی از سازمان‌های مسيول در حوزه پیگیری از ورود کالای ناقض حقوق مالکیت فکری، پیشنهاد درج نام «گمرک جمهوری اسلامی ایران» در ترکیب شورای مذکور را برای مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

به موجب ماده (2) قانون امور گمرکی، از گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سازمان دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی یاد شده که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسيول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.

همچنین براساس ماده (12) قانون یاد شده، به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسيول سایر کنترل‌ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام کنند. در پیش‌نویس لایحه جدید «حمایت از مالکیت فکری» نیز وظایفی برای اقدامات مرزی در حمایت از مالکیت معنوی به عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران محول شده است.

با توجه به موارد فوق و ضرورت حضور و مشارکت گمرک در کنار سایر سازمان‌ها در هنگام تصمیم‌سازی در حوزه مالکیت فکری، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد اصلاح مصوبه هیات وزیران در این خصوص و اضافه شدن «گمرک جمهوری اسلامی ایران» به ترکیب «شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی» را برای مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

پیشنهاد فوق هم‌اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مراحل بررسی و تصمیم‌گیری را سپری می‌کند.

local_offerبرچسب‌ها:
خبر خوش دولت به مردم/ اعلام جزییات پرداخت وام بدون... رایزنی اروپا برای منابع جایگزین گاز روسیه رشد 29 دلاری قیمت نفت ایران در سال 2021 ابهامات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی/امکان سوء‌استفاده مفسدان‌ به اسم حمایت از تولید افزایش قیمت شکر در بازار رشد بی رمق بورس در نخستین روز هفته تکمیل حدود 9 هزار خودرو ناقص در یک هفته قیمت خودرو امروز 2 بهمن 1400/ سمند گران شد قیمت جدید انواع یخچال در بازار + جدول عامل گرانی برنج اعلام شد همتی درمورد رشد تند پایه پولی؛ من آنچه شرط بلاغ است... وام و تسهیلات عالی فرزندآوری اعلام جزيیات پرداخت وام بدون ضامن در بانک ها | چه کسانی می توانند بدون ضامن وام بگیرند؟ آغاز پرداخت بدون ضامن وام‌های زیر 100میلیون ابراز تمایل ريیس جمهوری ترکیه به توسعه روابط اقتصادی با ایران طرحی داخلی برای حمایت از سیگار خارجی! قیمت دنا ریخت؛ سمند بالا رفت نرخ سود بین بانکی کاهش یافت بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات بدون ضامن شدند خاندوزی: پرداخت وام‌های بدون ضامن آغاز شد با فیلترشکن ببینید 1400/11/02 دنا ریخت؛ سمند بالا رفت/ جدول قیمت‌ها نحوه عمل‌کردن ایربگ در خودروهای داخلی! تغییر شرایط ورود به عراق برای مسافران هوایی/همه پروازها به لندن انجام می شود خبر خوش بانک مرکزی برای بدهکاران بانک‌ها ارزان قیمت‌ترین آبگرمکن در بازار + جدول هدفگذاری بانک مرکزی برای لغو اخذ سود از دیرکرد اقساط تسهیلات گاز رایگان خانوارهای محروم، معطل کاغذبازی وضعیت قابل قبول ذخایر ارزی کشور ذخیره سازی 20 میلیارد مترمکعب آب در سدها بررسی لغو اخذ سود از دیرکرد اقساط وام‌ها در بانک مرکزی برق واحدهای فولادی از امروز قطع شد فرافکنی در بورس ممنوع! پایان یک ابهام در مورد بازنشستگان در بودجه 1401 پرتقاضاترین کالای ایرانی در هند را بشناسید ادعای تازه در مورد آینده تورم در ایران پیش‌ بینی مهم از آینده قیمت طلا و دلار توسعه میادین نفت و گاز ایران با مشارکت شرکت‌های ر... هشدار همتی در مورد رشد تند پایه پولی جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی | آخرین قیمت پژو، ساینا و کويیک ؛ 2 بهمن 1400 هدیه اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در بهمن/ تخفیف ویژه برای بانوان به مناسبت ولادت حضرت فاطمه ... معاملات مشکوک دو دارویی در بورس خرید تبلت ایسوس چقدر خرج برمی دارد؟ + جدول قیمت علت نوسان قیمت دلار در معاملات امروز چه بود؟ طرح درج قیمت تولیدکننده متوقف نشده بلکه پرقدرت‌تر در حال اجراست آغاز به کار نمایشگاه مجازی کتاب تهران با حمایت بانک صادرات ایران اتهامات تازه علیه برادر حسن روحانی بورس فردا مثبت است یا منفی؟ خبر مهم درباره معاملات بیت کوین آماده باش ناوگان امدادخودرو ایران هم‌زمان با هشدار سازمان هواشناسی