کدام نمادها در صف عرضه اولیه قرار دارند؟

کدام نمادها در صف عرضه اولیه قرار دارند؟

تاکنون در بازار سرمایه 13 نماد عرضه اولیه شدند و با توجه به برگزاری جلسات معارفه نماد حپرتو انتظار می‌رود این نماد بعنوان چهاردهمین عرضه اولیه سال جاری ثبت گردد. روز گذشته نیز چند شرکت درج نماد شدند تا به عرضه اولیه نزدیکتر شوند. این نماد‌ها کدامند؟

به گزارش نبض بورس، به گزارش نبض بورس، از ابتدای سال جاری سهام 13 شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد، کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان، بهار رز عالیس چناران، سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان، گروه مالی شهر، نیان الکترونیک و توسعه صنایع و معادن کوثر عرضه اولیه شده و مخازن گاز طبیعی آسیا ناما، شرکت خمیر مایه رضوی، شرکت صبا فولاد خلیج فارس، شرکت توسعه فن‌افزار توسن، شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس با نماد بمولد و شرکت تامین سرمایه کاردان با نماد تکاردان عرضه اولیه شده اند. با توجه به برگزاری جلسات معارفه نماد حپرتو انتظار می رود این نماد بعنوان چهاردهمین عرضه اولیه سال جاری ثبت گردد، روز گذشته نیز چند شرکت درج نماد شدند تا به عرضه اولیه نزدیکتر شوند. این نمادها کدامند؟

درج شرکت نورایستا پلاستیک در بازار دوم فرابورس

شرکت نورایستا پلاستیک (سهامی عام) با نماد خنور پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از تاریخ 1402.06.29 بعنوان سیصد و پنجمین نماد معاملاتی (یکصد و نود و هفتمین شرکت در بازار دوم)، در فهرست نرخ‌های فرابورس ایران درج گردید.


درج شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک در بازار دوم

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک (سهامی عام) با نماد پتوسعه پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از تاریخ 1402.06.29 بعنوان سیصد و سومین نماد معاملاتی (یکصد و نود و ششمین شرکت در بازار دوم)، در فهرست نرخ‌های فرابورس ایران درج گردید.

درج شرکت اخشان خراسان در بازار دوم فرابورس ایران

شرکت اخشان خراسان با نماد اخشان، پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از تاریخ 1402.06.29 بعنوان سیصد و دومین نماد معاملاتی (یکصد و نود و پنجمین شرکت در بازار دوم)، در فهرست نرخ‌های فرابورس ایران درج گردید.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد