کاهش 5.8 درصدی تورم نقطه‌ای مسکن در تهران/ تورم سالانه...

کاهش 5.8 درصدی تورم نقطه‌ای مسکن در تهران/ تورم سالانه...

مسکنمرکز آمار ایران از کاهش 5.8 درصدی تورم نقطه‌ای مسکن در شهر تهران در آبان امسال خبر داد و اعلام کرد: نرخ تورم سالانه...

گزارش جدید مرکز آمار ایران حاکی است: در آبان ماه 1402 شاخص قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به عدد 282,5 رسیده است که نسبت به ماه قبل (278.3)، 1.5 درصد افزایش داشته است.

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در آبان ماه 1402 تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران 1,5 درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (0.6- درصد)، 2.1 واحد درصد افزایش داشته است.

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در آبان ماه 1402 تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد 68,7 درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (74.5 درصد) 5.8 واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم سالانه آبان ماه 1402 آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد 86,3 درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(85.6 درصد)، 0.7 واحد درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به تفکیک منطقه

در آبان ماه 1402 متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در شهر تهران به ترتیب به 806805 و 775822 هزار ریال رسیده است. در این ماه منطقه 1 با متوسط وزنی قیمت 1567986 هزار ریال بیشترین و منطقه 20 با متوسط وزنی قیمت 407849 هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق 22 گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌اند.

local_offerبرچسب‌ها:

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد