خبر خوش درباره افزایش حقوق / کارمندان و بازنشستگان بخوانند

خبر خوش درباره افزایش حقوق / کارمندان و بازنشستگان بخوانند

میثم لطیفی رییس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری که بیش از...
میثم لطیفی رییس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری که بیش از...

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد