حسابرس بر افزایش سرمایه "وپست" اظهارنظر کرد

حسابرس بر افزایش سرمایه "وپست" اظهارنظر کرد

شرکت پست بانک ایران از اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه خبر داد.

به گزارش بورس نیوز، شرکت پست بانک ایران از اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی هیيت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 16,390,836,000,000 ریال به مبلغ 36,000,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سایر اندوخته‌ها به منظور بهبود کفایت سرمایه و تقویت ساختار مالی اقدام می‌کند.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد