کاهش نرخ تورم مسکن تهران / رقمی باورنکردنی!

کاهش نرخ تورم مسکن تهران / رقمی باورنکردنی!

نرخ تورم در ماه دی 1402 در آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 82.8 درصد افزایش یافت. این نرخ نسبت به ماه قبل (85.7...

مرکز آمار گزارش داد که در ماه دی سال جاری، شاخص و متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران منتشر شده است. این گزارش نشان می‌دهد که نرخ تورم در بخش مسکن در این ماه به 46.5 درصد رسیده است. این نسبت نسبت به پایان ماه آذر، که در آن 57.5 درصد بود، یک کاهش 11 واحدی درصد را نشان می‌دهد.

مرکز آمار ایران گزارش شاخص و متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در دی ماه امسال را منتشر کرد. طبق این گزارش، شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در دی ماه 1402 به عدد 280.4 رسیده که نسبت به ماه قبل (274.4)، 2.2 درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم ماهانه

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل است. در دی ماه 1402 تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران 2,2 درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (2.9- درصد)، 5.1 واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در دی ماه 1402 تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد 46,5 درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (57.5 درصد) 11 واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم سالانه

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است. نرخ تورم سالانه دی ماه 1402 آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد 82,8 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(85.7 درصد)، 2.9 واحد درصد کاهش داشته است.

منطقه یک و 18 رکورددار بیشترین و کمترین قیمت

در دی ماه 1402 متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در شهر تهران به ترتیب به 80 و 77 میلیون تومان رسیده است. در این ماه منطقه یک با متوسط وزنی قیمت 166 میلیون تومان، بیشترین و منطقه 18 با متوسط وزنی قیمت 42 میلیون تومان کمترین قیمت را در بین مناطق 22گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌اند.

عوامل موثر بر کاهش نرخ مسکن

به طور کلی، عوامل زیر می‌توانند به کاهش نرخ تورم مسکن کمک کنند:

سیاست‌های پولی: اقدامات متناسب با سیاست‌های پولی می‌توانند به کاهش نرخ تورم مسکن کمک کنند. این اقدامات می‌توانند شامل کنترل نرخ بهره و اعتبار، تنظیمات بانک مرکزی و سیاست‌های پولی تنظیم شده باشند.

سیاست‌های مالی: سیاست‌های مالی می‌توانند نقش مهمی در کاهش نرخ تورم مسکن داشته باشند. افزایش مالیات و عوارض بر معاملات مسکن، محدود کردن تسهیلات و تسهیلات مالی، و کاهش هزینه‌های دولتی مرتبط با مسکن می‌توانند از جمله اقداماتی باشند که به کاهش نرخ تورم مسکن کمک می‌کنند.

عرضه و تقاضا: تعادل بین عرض و تقاضا برای مسکن می‌تواند به کاهش نرخ تورم مسکن کمک کند. افزایش عرضه مسکن، ایجاد زیرساخت‌های لازم، ترویج ساخت و ساز مسکن مهمترین راه‌ها برای کاهش تورم مسکن است. همچنین، افزایش تقاضا و مشارکت فعال افراد در بازار مسکن نیز می‌تواند به کاهش نرخ تورم مسکن کمک کند.

سیاست‌های تنظیمی: تنظیم قوانین و مقررات مربوط به بازار مسکن، همچنین تنظیم و کنترل قیمت‌ها و رشد متعادل عرضه و تقاضا می‌تواند به کاهش نرخ تورم مسکن کمک کند.

شرایط اقتصادی کلی: عوامل اقتصادی کلی مانند رشد اقتصادی، تورم عمومی، نرخ بهره، نرخ اشتغال و درآمد مردم نیز می‌توانند تاثیرگذار بر نرخ تورم مسکن باشند. بهبود این شرایط می‌تواند به کاهش نرخ تورم مسکن کمک کند.

مهم است بدانید که هر بازار مسکن ممکن است شرایط خاص خود را داشته باشد و عوامل موثر بر تورم مسکن در هر کشور و منطقه ممکن است متفاوت باشند.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد