تورم نقطه به نقطه بخش کشاورزی اعلام شد

تورم نقطه به نقطه بخش کشاورزی اعلام شد

در تابستان 1402 بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با 172.3 درصد مربوط به گروه «پرورش گوسفند و بره سنتی» و کم­ترین با 9.8 درصد مربوط به گروه «غلات» بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در فصل تابستان 1402، شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» 1122.7 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 33.8 درصد افزایش داشته‌است. در این فصل شاخص 4 فصل منتهی به فصل جاری نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) با رشد 46.8 درصد مواجه بوده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل تابستان 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 33.8 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (45.1 درصد)، 11.3 واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با 172.2 درصد مربوط به گروه «پرورش گوسفند و بره سنتی» و کمترین تورم نقطه به نقطه با 9.8 درصد مربوط به گروه «غلات» است.

کاهش تورم سالانه

در فصل تابستان 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی در 4 فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل 46.8 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (56.5 درصد)، 9.7 واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه پرورش گوسفند و بره سنتی با 124.8 درصد و کمترین تورم سالانه مربوطه به گروه سایر محصولات زراعی با 14.0 درصد است.

برای مشاهده جزيیات خبر به فایل پیوست مراجعه شود.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد