ثبت افزایش سرمایه "تایرا" از محل سود انباشته

ثبت افزایش سرمایه "تایرا" از محل سود انباشته

شرکت تراکتور سازی ایران از ثبت افزایش سرمایه خبر داد.

به گزارش بورس نیوز، شرکت تراکتور سازی ایران از ثبت افزایش سرمایه خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/02/06 افزایش سرمایە شرکت از مبلغ 3,200,000 میلیون ریال به‌مبلغ 12,800,000 میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ 9600000 میلیون ریال) در تاریخ 1402/02/23 در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد