ريیس کل بانک مرکزی روسیه در راه تهران

ريیس کل بانک مرکزی روسیه در راه تهران

ایلنا: معاون بین الملل بانک مرکزی گفت: ایران فردا میزبان ريیس کل بانک مرکزی روسیه است و مذاکراتی درباره توافق‌های پولی و بانکی در بانک مرکزی انجام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، محسن کریمی، معاون بین الملل بانک مرکزی اظهار داشت: ایران فردا میزبان ريیس کل بانک مرکزی روسیه است و مذاکراتی درباره توافق‌های پولی و بانکی در بانک مرکزی انجام خواهد شد.

 

 

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد