خبر داغ امروز دولت برای افزایش حقوق کارگران | ترمیم حقوق کارگران از آبان مه ؛مبلغ حقوق کارگران مشخص شد

خبر داغ امروز دولت برای افزایش حقوق کارگران | ترمیم حقوق کارگران از آبان مه ؛مبلغ حقوق کارگران مشخص شد

اینطور که وزیرکار اعلام کرده است قرار است در هفته ی پیش رو موضوع ترمیم حقوق کارگران اطلاع رسانی شود, حالا باید دید...

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد