"تپسی" درخشان ظاهر شد

"تپسی" درخشان ظاهر شد

شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس با سرمایه ثبت شده 246 میلیاردتومانی و ارزش بازار 17 هزار و 65 میلیاردتومانی، در گزارش اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به اسفندماه سال 1401، موفق به کسب سود خالص بیش از 87 میلیارد تومان شد.
شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس با سرمایه ثبت شده 246 میلیاردتومانی و ارزش بازار 17 هزار و 65 میلیاردتومانی، در گزارش اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به اسفندماه سال 1401، موفق به کسب سود خالص بیش از 87 میلیارد تومان شد.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد