وزارت راه و شهرسازی به دنبال تسهیل در همکاری های ترانزیتی

وزارت راه و شهرسازی به دنبال تسهیل در همکاری های ترانزیتی

در پیش نویس برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده شده وزارت راه و شهرسازی مکلف است میزان ترانزیت سالانه را افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس ماده 99 وزارت راه و شهرسازی مکلف است تمهیدات لازم را برای افزایش میزان ترانزیت تا سطح سالانه 30 میلیون تن در پایان برنامه فراهم نماید.

ماده 100- به منظور مدیریت یکپارچه ترانزیت و تسهیل همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی ستاد ترانزیت به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت کشور نفت و امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل و وزیر راه و شهرسازی به عنوان مسيول مدیریت واحد و هماهنگی ترانزیت کشور تعیین می‌شود. شرح وظایف این ستاد به شرح زیر است:

الف سیاست گذاری و برنامه ریزی در امور حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، سوخت مرتبط با حوزه ترانزیت و تعیین مجوزهای الزامی ترانزیت

ب بازنگری در مقررات و رویه‌های موجود حذف مجوزهای غیر ضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاه‌های مرتبط با هدف تسریع در فرایندهای ترانزیتی

ج- تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای مستقر در پایانه‌های مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌ای

د نحوه ایجاد پنجره واحد خدمات ترانزیتی در مبادی ورودی و خروجی کالا به گونه‌ای که امکان ارايه خدمات به صورت متمرکز و در یک نقطه واحد میسر گردد.

تبصره - 1 کلیه دستگاه‌های اجرایی مستقر در مبادی ورودی و خروجی و دارای مسيولیت در جریان ترانزیت موظفند وظایف قانونی خود را به طور موثر و به موقع در قالب خدمات یکپارچه تحت مدیریت وزارت راه و شهرسازی به متقاضیان خدمات مزبور ارايه نمایند.

تبصره - وظایف ترانزیتی از شورای عالی هماهنگی ترابری کشور منتزع و به ستاد ترانزیت انتقال می‌یابد.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد