حواشی مجمع ثشاهد | سهامدار را تا مرز سکته می برید!

حواشی مجمع ثشاهد | سهامدار را تا مرز سکته می برید!

21 شهریور ماه سال جاری بود که مجمع ثشاهد برگزار شد. همان گونه که پیش بینی می‌شد این مجمع با حواشی رو به رو بود. یکی از سهامداران در اعتراض به وضعیت سهم گفت که شما سهامداران را تا مرز سکته می‌برید.

به گزارش نبض بورس، 21 شهریور ماه سال جاری بود که مجمع ثشاهد برگزار شد. همان گونه که پیش بینی می‌شد این مجمع با حواشی رو به رو بود. یکی از سهامداران در اعتراض به وضعیت سهم گفت که شما سهامداران را تا مرز سکته می‌برید.
این چند دقیقه از مجمع ثشاهد را ببینید.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد