الحاق موارد از قلم افتاده به بودجه 1403

الحاق موارد از قلم افتاده به بودجه 1403

با توجه به نامه مجلس شورای اسلامی، معاون ريیس جمهور پیوست موارد از اقلم افتاده جداول قانون بودجه سال 1403 را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نامه 10 تیر ماه مجلس شورای اسلامی، موارد از قلم افتاده جداول بودجه سال 1403 کل کشور به دولت ارسال شد که در 13 تیر ماه این موارد توسط معاون اول ریاست جمهوری به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.

مطابق با این مکاتبه پنج مورد از جداول بودجه سال 1403 دچار تغییرات شده است. همچنین پیوست شماره 1 قانون بودجه در دو بند دچار تغییر شده است.

موارد از قلم افتاده به شرح زیر است:

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد