فوری؛ دلارهای کره به حساب 6 بانک ایرانی واریز شد

فوری؛ دلارهای کره به حساب 6 بانک ایرانی واریز شد

رییس بانک مرکزی گفت: 5 میلیارد و 573 میلیون یورو به حساب 6 بانک ایرانی در دو بانک الاهلی و الدخان در قطر واریز شد.
رییس بانک مرکزی گفت: 5 میلیارد و 573 میلیون یورو به حساب 6 بانک ایرانی در دو بانک الاهلی و الدخان در قطر واریز شد.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد