انتشار گزارش فروش ماهانه شرکت‌ ها در کدال

انتشار گزارش فروش ماهانه شرکت‌ ها در کدال

انتشار گزارش فروش ماهانه شرکت‌ها همچنان روی کدال برقرار است، برخی شرکت‌ها هم به دلایلی مانند اصلاحات قیمتی و برگشت فروش، گزارش اصلاحی جدیدی منتشر کرده‌‌‌اند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، در این گزارش به آخرین گزارش‌های ماهانه این شرکت‌ها می‌‌‌پردازیم.

فنوال (گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم): فنوال در شهریور 1/ 89‌میلیارد تومان فروش ثبت کرد که 53‌درصد نسبت به فروش 1/ 58‌میلیارد تومانی ثبت شده در مرداد افزایش داشته و رکورد فروش ماهانه شرکت محسوب می‌شود. گزارش ماهانه این شرکت نشان می‌دهد که 31‌درصد فروش مرداد را خدمات کارمزدی تشکیل می‌دهد. توضیح اینکه طبق طبقه‌‌‌بندی این شرکت، محصولات کارمزدی شامل کویل آلومینیومی، ورق آلومینیومی، تسمه آلومینیومی و محصولات کلد می‌شود.

مقدار فروش شرکت در مرداد 1215تن بوده که با 14‌درصد افزایش، به 1390 تن در شهریور رسیده است. با این حال نرخ فروش ورق آلومینیومی نسبت به مرداد 4/ 2‌درصد کاهش داشته است.

قابل ذکر است که از کل فروش ماهانه این شرکت 95‌درصد آن مربوط به فروش داخلی و حدود 5‌درصد مربوط به کل صادرات شرکت بوده است.

مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به 6/ 345 میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به مدت مشابه سال قبل (برابر با 2/ 234‌ میلیارد تومان) رشد 48‌درصدی را نشان می‌دهد. مقدار فروش این دوره 6988تن است که نسبت به فروش 6310تن در دوره مشابه سال قبل، 10‌درصد رشد داشته است.

«فنوال» در این دوره 9/ 251‌میلیارد تومان فروش داخلی و 8/ 10‌میلیارد تومان صادرات داشته است. این ارقام به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 3/ 8 و 525‌درصد رشد داشته‌‌‌اند. صادرات شرکت در دوره مشابه سال قبل 7/ 1‌میلیارد تومان بوده است.

کفپارس (فرآورده‌های نسوز پارس): سال مالی شرکت فرآورده‌های نسوز پارس منتهی به 30 آذر است. این شرکت در دوره یکماهه منتهی به 31شهریور ماه 1400، مبلغ 6/ 25‌میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل 09/ 0‌درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل 21/ 13درصد افزایش داشته است. این شرکت فروش 5/ 25‌میلیارد تومانی را در مرداد ثبت کرد که نشان از افت 6‌درصدی نسبت به تیر با فروش 27‌میلیارد تومانی داشت. با این حال درآمد شرکت در این ماه نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل 9/ 382‌درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در 9ماه ابتدایی سال مالی جمع درآمدهای این شرکت از محل فروش محصولات 9/ 186‌میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (65‌میلیارد تومان) به میزان 5/ 187‌درصد افزایش یافته است. شرکت در این دوره 1/ 175‌میلیارد تومان فروش داخلی و 7/ 11‌میلیارد تومان صادرات داشته است.

این شرکت گزارش داده که جمع برگشت از فروش شرکت در این دوره 9ماهه برابر با 9/ 33‌میلیون تومان بوده است.

فخالص (صنایع خالص‌سازان روی زنجان): این شرکت در دوره یکماهه منتهی به 31شهریور ماه سال‌جاری، مبلغ 7/ 93‌میلیارد تومان درآمد داشته که 8/ 50‌درصد آن مربوط به فروش داخلی و 1/ 49‌درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.

درآمد شرکت یادشده در این دوره نسبت به ماه قبل 6/ 58‌درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل 2/ 50‌درصد افزایش داشته است. همچنین شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل 3/ 72‌درصد افزایش درآمد داشته است.

از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ 31شهریور ماه امسال جمع درآمدهای شرکت 5/ 405‌میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (1/ 229میلیارد تومان) به میزان 9/ 76‌درصد افزایش یافته است. شرکت در این دوره 2/ 154‌میلیارد تومان فروش داخلی و 6/ 249‌میلیارد تومان صادرات داشته است. ارقامی که هر کدام به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 101 و 63‌درصد رشد را ثبت کرده‌‌‌اند.

فایرا (آلومینیوم ایران): این شرکت در دوره یکماهه منتهی به 31 شهریور ماه سال‌جاری، مبلغ 9/ 845‌میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل 1/ 20درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل 4/ 8‌درصد افزایش داشته است. همچنین شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل 48‌درصد افزایش درآمد داشته است. طبق‌‌‌ گزارش‌ها از کل درآمد شهریور این شرکت 86‌درصد آن مربوط به فروش داخلی و 14‌درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ 31شهریور ماه سال‌جاری جمع درآمدهای (فروش محصولات) شرکت در این دوره 4/ 4,795‌میلیارد تومان است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (4/ 2,954‌میلیارد تومان) به میزان 3/ 62‌درصد افزایش یافته است.

شرکت در این دوره 6/ 2,810‌میلیارد تومان فروش داخلی و 8/ 1,984‌میلیارد تومان صادرات داشته است که به ترتیب 33/ 29 و 08/ 154درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته‌‌‌اند.

حفاری (حفاری شمال): این شرکت در دوره یکماهه منتهی به شهریور ماه امسال مبلغ 7/ 193‌میلیارد تومان درآمد‌های مربوط به فروش و ارايه خدمات داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 05/ 62درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل 78/ 58درصد افزایش داشته است. همچنین این شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل 23/ 92‌درصد افزایش درآمد داشته است.

از ابتدای سال مالی تا تاریخ 31 شهریور ماه امسال جمع درآمد‌های مربوط به فروش و ارايه خدمات شرکت برابر با 852‌میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 13/ 118‌درصد افزایش یافته است.

اردستان (سیمان اردستان): این شرکت در دوره یکماهه منتهی به 31 تیر ماه سال‌جاری، مبلغ 17‌میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 54/ 31درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل 21/ 32درصد کاهش داشته است.

از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ 31 تیر ماه امسال جمع درآمدهای (فروش محصولات) شرکت 4/ 92میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (77‌میلیارد تومان) به میزان 20‌درصد افزایش یافته است.

شرکت در این دوره 1/ 86‌میلیارد تومان فروش داخلی و 3/ 6‌میلیارد تومان صادرات داشته است. این در حالی است که فروش داخلی و صادراتی شرکت در مدت مشابه سال قبل به ترتیب برابر با 7/ 61 و 3/ 15‌میلیارد تومان بوده است.

local_offerبرچسب‌ها:
رییسی که پاشنه آشیل بازار سرمایه را می شناخت...

رییسی که پاشنه آشیل بازار سرمایه را می شناخت...

گزارش پنج و نیم امروز نیم نگاهی دارد به جای خالی چند سیلی زن در بازار سرمایه و مادرخرج گمشده سعادت آباد و فضایی هایی که به زودی جیره خوار ما خواهند شد و فرصتی که تورم برای ماکارونی سازان ایجاد کرد و.....

BourseNews.ir/
بازار سرمایه به کمک سرمایه گذاران مسکن می آید؟

بازار سرمایه به کمک سرمایه گذاران مسکن می آید؟

بازار سرمایه به کمک ابزارهایی چون صندوق پروژه می‌تواند بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری‌ در حوزه مسکن باشد.

EghtesadOnline.com/
متن و حاشیه بورس در هفته آخر مهر/ رشد 316 درصدی ارزش صف‌های خرید بازار سرمایه

متن و حاشیه بورس در هفته آخر مهر/ رشد 316 درصدی ارزش صف‌های خرید ب...

بورس در هفته پایانی مهرماه روند نسبتا صعودی داشت. رشد ارزش صف‌های خرید در این هفته می‌تواند امیدواری برای فعالان بازار سرمایه ایجاد کند تا به آینده بازار سرمایه امید داشته باشد.

FarsNews.ir/
پیش‌بینی آینده بازار سرمایه / آیا شاخص، سقف قبلی خود را می‌زند؟

پیش‌بینی آینده بازار سرمایه / آیا شاخص، سقف قبلی خود را می‌زند؟

بازار سرمایه در نیمه نخست امسال تنها حدود شش درصد بازدهی داشته است. با وجود این، برخی کارشناسان هنوز به آینده آن امیدوارند. بعضی دیگر اما نگاه مثبتی به آینده بورس ندارند.

TejaratNews.com/
دلیل سردرگمی بازار سرمایه چیست؟

دلیل سردرگمی بازار سرمایه چیست؟

حبس بازه‌ای شاخص کل بورس تهران طی هفته‌های گذشته حکایت از سردرگمی بورس‌بازان دارد. جایی که این نماگر به حرکت کم‌مقدار در ابرکانال 4/ 1میلیون واحدی ادامه می‌دهد و...

EghtesadOnline.com/
بازار سرمایه در گذر زمان / بورس، چه فراز و نشیب‌ هایی را پشت سر گذاشته است؟

بازار سرمایه در گذر زمان / بورس، چه فراز و نشیب‌ هایی را پشت سر گذ...

بازار سرمایه در طول تاریخ خود، روزهای پرفراز و نشیبی را سپری کرده است. اما روزهایی که در سال‌‎های اخیر تجربه شد، از جنس نوسانات معمول بازار نبود. به نحوی که...

EghtesadOnline.com/
خطر افزایش نرخ اوراق در کمین بازار سرمایه

خطر افزایش نرخ اوراق در کمین بازار سرمایه

بازار اوراق بازاری بکر و کم‌ ریسک است و طبیعتا افزایش نرخ بهره اوراق روی سایر بازارها تاثیر منفی خواهد داشت.

BourseNews.ir/
تیغ پاستور بیخ گلوی بازار سرمایه/بورس، دوباره مادرخرج می شود!

تیغ پاستور بیخ گلوی بازار سرمایه/بورس، دوباره مادرخرج می شود!

گزارش پنج و نیم امروز نیم نگاهی دارد به استفاده ابزاری بعضی مدیران از کدال و مسوولانی که بر طبل احتکار می کوبند و تخت طاووسی که

BourseNews.ir/
پتانسیل‌های اوراق تبعی برای تامین مالی بازار سرمایه

پتانسیل‌های اوراق تبعی برای تامین مالی بازار سرمایه

بازار اختیار فروش تبعی، از کم هزینه‌ترین و سریع‌ترین فرآیندهای انتشار در مقایسه با سایر روش‌های تامین مالی است. این بازار ضمن تضمین حداقل بازدهی برای سرمایه‌گذاران...

EghtesadOnline.com/
مداخله دولت در بازار سرمایه باید شفافیت را افزایش دهد

مداخله دولت در بازار سرمایه باید شفافیت را افزایش دهد

مداخله دولت در بازار سرمایه باید به این شکل باشد که شفافیت را افزایش دهد و نظارت کافی بر معاملات و انتشار اطلاعات داشته باشد.

TejaratNews.com/
ثبات در بازار سرمایه با اعتمادسازی میسر می‌ شود

ثبات در بازار سرمایه با اعتمادسازی میسر می‌ شود

عشقی گفت: وظیفه اصلی سازمان بورس تجهیز منابع برای شرکت هاست، بنابراین باید تجهیز سرمایه در شرکت‌های تولیدی افزایش پیدا کند.

EghtesadOnline.com/
متن و حاشیه بورس در هفته سوم مهر/ رشد 290 درصدی خروج پول از بازار سرمایه

متن و حاشیه بورس در هفته سوم مهر/ رشد 290 درصدی خروج پول از بازار ...

بازار سرمایه در هفته سوم مهر‌ رکوردهای منفی دیگری را به ثبت رساند تا روند خروج از پول از بورس رشدی 290 درصدی را طی یک هفته تجربه کند.

FarsNews.ir/
4 پیش‌بینی مهم برای بازار سرمایه / سهامداران چه راهی را در پیش بگیرند؟

4 پیش‌بینی مهم برای بازار سرمایه / سهامداران چه راهی را در پیش بگی...

بازار سهام روزهای گذشته با افت شاخص کل رو به رو شد و بیشتر گروه‌های بازار با افت قیمت مواجه شدند. حالا با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟

TejaratNews.com/
از سرمایه‌های مردم در بورس مراقبت می‌کنیم / دولت به تقویت بازار سرمایه کمک می‌کند

از سرمایه‌های مردم در بورس مراقبت می‌کنیم / دولت به تقویت بازار سر...

معاون اقتصادی ريیس جمهور با بیان اینکه ما باید با دلسوزی از سرمایه‌های مردم در بورس مراقبت کنیم، گفت: دولت به تقویت بازار سرمایه کمک می کند و از سرمایه‌گذاران خرد حمایت خواهد کرد. باید از تجارب قبلی د...

TejaratNews.com/
تاکید وزیر اقتصاد بر حمایت دولت از بازار سرمایه

تاکید وزیر اقتصاد بر حمایت دولت از بازار سرمایه

وزیر امور اقتصادی و دارایی بر حمایت دولت از بازار سرمایه تاکید کرد.

Irinn.ir/
قیمت خودرو تا پایان سال کاهش می‌یابد وعده ارزانی تخم‌ مرغ محقق شد؟ رییسی که پاشنه آشیل بازار سرمایه را می شناخت... نرخ تورم نقطه‌ای ماهانه 4.5 درصد کاهش یافت تخم مرغ ارزان شد؟ زیان 1٫9 هزار میلیارد تومانی دارا یکم در 6 ماه / بازدهی دارا یکم در نیمه اول امسال چقدر بود؟ حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو پیگیری می‌شود نرخ جدید مرغ اعلام شد هزینه خانوار‌ها در مهرماه کاهش یافت درج یک شرکت ساختمانی در فرابورس ایران برنامه‌ریزی خوب سایپا در تولید و برنامه‌ریزی مالی ارزش سهام عدالت امروز 1 آبان چرا بورس امروز منفی شد؟ کودکان چگونه می‌توانند درآمد کسب کنند؟ چه کسانی مشمول وام 12 میلیونی هستند؟ رشد حجم و ارزش معاملات در بورس کالای ایران مسکن نیمی از هزینه‌های خانوار‌ها را می‌بلعد! راه اندازی صندوق املاک و مستغلات در گام آخر قیمت مسکن حمایتی چقدر است؟ ساختمانی‌ها توان رشد ندارند! رشد حجم و ارزش معاملات در بورس کالای ایران مجلس در انتظار بررسی تغییر قیمت‌گذاری دلاری پتروشیمی‌ها شاخص کل بورس در اولین روز آبان 28 هزار واحد ریخت ورود چین به پروژه‌های مسکن در ایران تايید شد صندوق‌های بورسی املاک و مستغلات، در آستانه راه‌اندازی تاریخ واریز سود شستا افزایش قیمت طلا و سکه افت شاخص بورس در نخستین روز آبان‌ماه شاخص در آستانه از دست دادن کانال 1٫4 میلیون واحدی / بورس کی مثبت می‌شود؟ اصلاح ابلاغیه شرایط موسسین یا سهامداران نهادهای مالی بانک ملت کنفرانس اطلاع رسانی برگزار کند " وبملت " تا نیمه آبان تعلیق شد/فردا، بازگشایی "کلوند"، "خمهر" و "دانا" آتش‌سوزی بزرگ در بندرعباس و قطع برق چندین محله یک گام تا راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات در بازار سرمایه بانک رفاه کارگران، مسابقات دوره ای "هوش حفاظتی" برگزار می کند وضعیت سبد سهام عدالت در اولین روز آبان ماه آیفکس قرمز ماند 7 میلیارد برگه بهادار دست‌به‌دست شد ریزش 28 هزار واحدی شاخص کل بورس در اولین روز هفته زمان واریز سود سهامداران شستا هشدار درباره احتمال تبدیل ایران به واردکننده گاز! آخرین وضعیت جاماندگان سهام عدالت ربات ها را خاموش کنید تا بورس نفس بکشد بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی بورس(1آبان) / استقبال از فولاد در روز خروج 770میلیاردی پول حقیقی ریزش 28688 واحدی شاخص بورس تهران / ارزش معاملات دو بازار از 15.5 هزار میلیارد تومان فراتر رفت تصمیمی جدی برای تغییر فرمول محاسبه پتروشیمی‌ ها اعلام نشده است نمای پایانی بورس(1 آبان1400) / شاخص کل با افت 28هزار واحدی معاملات را به پایان برد جزییات تغییر فرمول قیمت‌ گذاری محصولات پتروشیمی «صندوق پروژه‌ها» روش مناسب سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن قرمزی شاخص کل در نخستین روز آبان ماه