تهرانی‌ها عملکرد مجلس یازدهم در‌ نظارت را چگونه ارزیابی می‌کنند؟‌‌

تهرانی‌ها عملکرد مجلس یازدهم در‌ نظارت را چگونه ارزیابی می‌کنند؟‌‌

بررسی داده‌های یک مرکز افکارسنجی نشان می‌دهد، مردم تهران مجلس یازدهم را در زمینه نظارت بر دولت و سایر سازمان‌ها موفق‌تر از مجلس دهم می‌دانند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از موضوعاتی که مجلس یازدهم در آن فعال بوده و مصوباتی داشته است، به مسيله نظارت بر دولت و انجام تحقیق و تفحص از سایر نهادها و سازمان ها بازمی‌گردد.

مرکز افکارسنجی سرمایه‌ در نظرسنجی که در زمینه‌های مختلف انجام داده است، نشان می‌دهد شهروندان تهرانی مجلس یازدهم را در مقایسه با مجلس دهم در زمینه نظارت بر دولت و انجام تحقیق و تفحص از سایر نهادها و سازمان ها موفق‌تر می‌دانند.

در خصوص نظارت بر عملکرد اقتصادی دولت پاسخگویان مجلس یازدهم را 63 درصد نامناسب و کاملا نامناسب، 28.1 درصد مناسب و کاملا مناسب و 8.9 درصد نظری نداشته اند. مجلس دهم را 63.2 درصد نامناسب و کاملا نامناسب، 27.1 درصد مناسب و کاملا مناسب و 9.7 درصد نظری نداشته اند.

در خصوص تحقیق و تفحص از نهادها، سازمانها و... پاسخگویان مجلس یازدهم را 59.6 درصد نامناسب و کاملا نامناسب، 28.6 درصد مناسب و کاملا مناسب و 118 درصد نظری نداشته اند. مجلس دهم را 65.5 درصد نامناسب و کاملا نامناسب 21 درصد مناسب و کاملا مناسب و 135 درصد نظری نداشته اند.

پایان پیام/

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد