صادرات برق ایران بیش از 1500 مگاوات

صادرات برق ایران بیش از 1500 مگاوات

مدیرعامل توانیر گفت: میزان صادرات برق کشور بین یک هزار و 500 تا یک هزار و 600 مگاوات است.

بورس نیوز: آرش کردی، مدیرعامل توانیر اظهار کرد: افغانستان و ترکمنستان کشور‌های دریافت‌کننده برق از ایران هستند.

وی ادامه داد: صادرات برق زمانی اتفاق می‌افتد که نیاز داخلی تامین شده باشد و مصرف بالا نباشد.

مدیرعامل توانیر گفت: صادرات برق در زمانی که نیاز داخلی باشد در کمترین میزان و در کف حداقل تعهدات بین‌المللی صورت می‌گیرد.

کردی افزود: برخی زمان‌ها برق نیز وارد می‌کنیم که میزان آن حدود 500 مگاوات است.

وی کشور‌هایی که برق از آن‌ها دریافت می‌کنیم را ترکمنستان، ارمنستان و آذربایجان اعلام کرد.