برنامه سازمان بورس برای بازار پایه چیست؟ + فیلم

برنامه سازمان بورس برای بازار پایه چیست؟ + فیلم

سهام حاضر در بازار پایه شرایط خاصی را دارند که برخی ضررده و در آستانه تعطیلی هستند اما بعضا پروژه می شوند و سهامداران بدون آگاهی در دام می افتند. در سال های اخیر سازمان بورس تلاش کرده است تا به این بازار نظم ببخشد. برنامه سازمان برای بازار پایه چیست؟ مجید عشقی پاسخ داد.

به گزارش نبض بورس، سهام حاضر در بازار پایه شرایط خاصی را دارند که برخی ضررده و در آستانه تعطیلی هستند اما بعضا پروژه می شوند و سهامداران بدون آگاهی در دام می افتند. در سال های اخیر سازمان بورس تلاش کرده است تا به این بازار نظم ببخشد. به عنوان نمونه در سال های اخیر بارها دامنه نوسان سهام این بازار تغییر کرده است و حتی رنگ بندی هم انجام شد تا وضعیت نمادهای حاضر در هر رنگ برای سهامداران مشخص تر از گذشته باشند.

اما باز هم بازار پایه داستان های خاص خود را دارد و نگرانی هایی را ایجاد کرده است.

خبرنگار نبض بورس از مجید عشقی ريیس سازمان بورس درباره برنامه سازمان جهت نظم و سامان بخشیدن به وضعیت بازار پایه پرسید.

برنامه سازمان برای بازار پایه چیست؟

مجید عشقی ريیس سازمان بورس گفت: خیلی از سهام بازار پایه این امکان را دارند که بازارهای بالاتر منتقل شوند که شرکت فرابورس در تلاش است تا شرکت هایی که قابلیت حضور در بازارهای بالاتر را دارند به بازار بالاتر منتقل شوند و پس از راه اندازی بازار توافقی که هم اکنون کارهای آن و بحث های فنی آن در حال انجام است باقی سهام به بازار توافقی منتقل شوند و بر اساس ضوابط بازار توافقی که در سازمان بورس مصوب شده است، معامله خواهند شد.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد