جزییات افزایش سرمایه چند نماد | اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 50 درصدی یک نماد

جزییات افزایش سرمایه چند نماد | اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 50 درصدی یک نماد

روز گذشته شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزيیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است.

به گزارش نبض بورس، افزایش سرمایه یکی از راه‌های تامین مالی به منظور توسعه و گسترش و بهبود عملکرد مالی یک شرکت است. این فرآیند برای سهامداران نیز بسیار حايز اهمیت است. امروز نیز اطلاعیه‌های متعددی در خصوص هر یک از مراحل افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر شده است که در این گزارش به تشریح جزيیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته ایم.

پیشنهاد هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 77 درصدی فجر

گزارش توجیهی هیيت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت فولاد امیر کبیر کاشان از مبلغ 8,458,000,000,000 ریال به مبلغ 15,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی به منظور حفظ وجلوگیری ازکاهش سرمایه درگزدش مورد نیاز شرکت که در تاریخ 1402/11/12 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 50 درصدی بترانس

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1402/11/03 هیيت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت ایران ترانسفو از مبلغ 36,402,756,000,000 ریال به مبلغ 54,500,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‏های فرعی و وابسته جهت توسعه فعالیت‏ها و اجرای طرح‏های توسعه ‏ای و بهبود ساختار مالی و نسبت مالکانه و مدیریت نقدینگی شرکت ارايه گردید.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 37 درصدی غشان

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1402/11/15 هیيت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان از مبلغ 1,718,000,000,000 ریال به مبلغ 2,363,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه و همچنین جلوگیری از خروج نقدینگی ارايه گردید.

آگهی ثبت افزایش سرمایه 177 درصدی تکاردان

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/09/15 افزایش سرمایە شرکت تامین سرمایه کاردان از مبلغ 9,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 25,000,000 میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ 16000000 میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ 1402/11/21 در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 28 درصدی فزرین

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1402/11/17 هیيت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت زرین معدن آسیا از مبلغ 3,000,000,000,000 ریال به مبلغ 3,850,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی ارايه گردید.

پیشنهاد هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 33 درصدی فگستر

گزارش توجیهی هیيت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان از مبلغ 1,500,000,000,000 ریال به مبلغ 2,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و تامین مالی که در تاریخ 1402/11/21 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارايه می‌گردد. اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی گردید.

پیشنهاد هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 11 درصدی حگردش

گزارش توجیهی هیيت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت ریل گردش ایرانیان از مبلغ 1,600,000,000,000 ریال به مبلغ 1,780,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور بهبود ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی در راستای فعالیت‌ها و افزایش سودآوری شرکت و استفاده از مشوق‌های مالیاتی قوانین بودجه سنواتی کشور که در تاریخ 1402/11/21 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد